Omslaget til Samlede dikt

Stort omslag

Pocket

Samlede dikt

Samlede dikt består av de 116 diktene som er bevart etter Catullus. Catullus regnes som den mest innflytelsesrike dikteren i en krets av yngre romerske poeter som levde i Roma i det 1. århundre f.Kr. De ønsket å gjøre den latinske diktningen smidigere, mindre oppstyltet og mer preget av hverdagsspråket. Catullus’ diktning har vært kjent for sin humor og situasjonskomikk, sin utleverende kritikk av romerske maktpersoner, og – ikke minst – kjærlighetsdiktene han skrev til kvinnen han kalte Lesbia. På elegant vis forener Catullus erotiske, politiske, private og litterære hilsener til skarpe og formfullendte dikt.

Boken er utstyrt med instruktive kommentarer til diktene, samt et etterord ved gjendikterne, Johann Grip og Henning Hagerup.

 

Om Samlede dikt

«Catullus er i Johann Grip og Henning Hagerups gjendiktning uansett blitt ein poet det er lett og ganske så underhaldande å lese i dag. Han engasjerer fordi ein får følelsen av å komme tett på det han skriv om. Språket er friskt, og dikta ber i liten grad preg av å vere skrivne for meir enn 2000 år sidan.»
Rune F. Hjemås, Mellom