Omslaget til En varig lengsel

Stort omslag

Innbundet

E-bok

En varig lengsel

Diktene i En varig lengsel viderefører motiver og temaer fra Steinar Opstads tidligere diktsamlinger samtidig som de etablerer nye linjer – ikke minst er kjærlighetstemaet denne gangen blitt tydeligere. Diktene handler mye om forholdet mellom selvoppholdelse og lengsel: Kan lengselen – etter et du, et felleskap, en gudsinstans – bli så stor at den blir destruktiv for jeget? Opstad fører en nærkamp med de nedarvede religiøse kategoriene og imøtegår dem med kritikk, tenkning og myteskaping. En varig lengsel er en diktsamling som forener det lyriske og episke, og her fins dikt i ulike formater: lengre prosalyriske dikt, konsentrerte poetiske fragmenter og dikt som vil uttrykke tanken mer direkte.

Om En varig lengsel

«Dette er ei bok der dikta heng saman, der eitt bilete utvidar tydinga av eit anna, og der ein i utgangspunktet enkel refleksjon seinare kan bli undergraven eller gjort meir kompleks av ein annan refleksjon. [...]  Eg blir gjerne liggande her ei stund, i dette rommet for refleksjon som Steinar Opstad har greidd å skape. Det opnar seg altfor sjeldan slike på kveldar i november.»
Helene Hovden Hareide, Vårt Land

Nyheter om En varig lengsel