Kontakt oss

Kolon forlag
Postboks 6860 St. Olavs plass
N-0130 Oslo

Besøksadresse: Sehesteds gate 4, Oslo
Generelle henvendelser kan rettes til redaksjon@kolonforlag.no

Forlegger Bjørn Aagenæs:
bjorn@kolonforlag.no

Hovedkonsulent Torleiv Grue

Redaksjonskonsulent: Ida Marie Myrstad Dahl
idamarie@kolonforlag.no