Rettigheter

For spørsmål om utenlandsrettigheter, vennligst ta kontakt med Gyldendal Agency ved Foreign Rights Manager Anne Cathrine Eng.

E-post: anne.cathrine.eng@gyldendal.no
Telefon: + 47 95 78 16 40