Omslaget til Kodane, Essensen og Botnen

Stort omslag

Pocket

Kodane, Essensen og Botnen

Forteljingar

Om Kodane (2008)
«En verden så absurd som hos Øyehaug er samtidig en helt ny verden, og et presist bilde av vår egen.»
Bernhard Ellefsen, Morgenbladet

Om Essensen (2011)
«I dei overdimensjonerte romanars tid kan det vere ei lise å roe seg ned med den slags prosa som Olav R. Øyehaug skriv: korte, rare tekstar med finurlege poeng, med eit språk der overraskingane poppar opp bak kvart skiljeteikn, tekstar samla i små, smale bind om lag så store som ei standard diktsamling. [...] Eg likar dette.»
Atle Kittang, Klassekampen

Om Botnen (2016)
«Botnen er toppen!  
Eg skulle gjerne ha sitert heile boka, men det er jo meiningslaust, så eg kan berre oppmoda folk om å skaffa seg eit eksemplar, det er ei lita bok, men ho er god, og ikkje minst har ho den kvaliteten som er det beste argumentet for å anerkjenna eit kunstverk: Ho er unik!»  
Odd W. Surén, Dag og Tid

Nyheter om Kodane, Essensen og Botnen