Omslaget til Den engelske kanal 2019

Stort omslag

Heftet

Ikke i salg

Den engelske kanal 2019

Poesiantologi

«Jeg savner poesi når jeg leser norske tidsskrifter. Den engelske kanal, en årlig antologi for inviterte forfattere, er et forsøk på å bøte på dette.» – Jørn H. Sværen, i forordet til Den engelske kanal 2013.

Årets utgave er den syvende i rekken.