Pål Norheim

Pål Norheim (1962–2017) debuterte i 1998 med den særpregete romanen Gottfried von Baaders dagbok, hvor man følger den 97 år gamle immigranten, drømmeren, boktyven og tenkeren Gottfried von Baader gjennom noen vintermåneder i Oslo. Senere har han utgitt diktsamlingen Stemmegafler (Tiden, 2000), prosaboken Z (Gasspedal, 2005) og Oppdateringer (2014).

Minneord i Klassekampen 11. august 2017

Bøker