Om forlaget

Kolon forlag er et rent skjønnlitterært forlag som utgir nyskrevne romaner, noveller, dikt, skuespill, filmmanuskripter, essays og antologier.

Kolon forlag ble stiftet i 1995 og er et selvstendig forlag i Gyldendal Norsk Forlag.

Innsendelse av manuskript

Ved innsendelse av manuskript ber vi om å få det tilsendt som papirutskrift, A4-ark, tosidig utskrift, paginert, uten mapper eller annen innbinding.
Vennligst ikke send oss originaler.
Vennligst ikke send inn manus per epost.
Vennligst ikke send synopsis.
Bruk gjerne halvannen linjeavstand.

NB: Oppgi epostadresse og telefonnummer for videre kontakt.

Vi sender kvittering per epost når vi har mottatt manuskriptet. Endelig svar håper vi å kunne gi deg innen fire uker.

Innsendte manuskripter blir ikke returnert.

Kontakt oss

Kolon forlag
Postboks 6860 St. Olavs plass
N-0130 Oslo

Besøksadresse: Sehesteds gate 4, Oslo
Generelle henvendelser kan rettes til redaksjon@kolonforlag.no

Forlegger: Bjørn Aagenæs:
bjorn@kolonforlag.no

Hovedkonsulent: Torleiv Grue

Redaksjonskonsulent: Marte Olea Borg
marte@kolonforlag.no

Redaksjonskonsulent: Johanne Gullberg Reinertsen
johanne@kolonforlag.no

Sosiale medier

Kolon forlag på Facebook

Kolon forlag på Instagram

Kolon forlag på Twitter

Rettigheter

For spørsmål om utenlandsrettigheter, vennligst ta kontakt med Gyldendal Agency ved Foreign Rights Manager Anne Cathrine Eng.

E-post: anne.cathrine.eng@gyldendal.no
Telefon: + 47 95 78 16 40