Sander

Roman

Scenen Terje Holtet Larsens nye roman utspiller seg i, er enkel: Tre mennesker i et nesten nakent rom. Over noen ganske få dager skal hovedpersonen, overfor sin tilkommende svigerfar og svoger, gjøre rede for sitt liv og sitt forhold til samboeren, som er forsvunnet. 

Som en kanskje kan vente seg når det gjelder en roman av Terje Holtet Larsen, er all ytre staffasje renset bort, tilbake står mennesket Sander, med sine forklaringer og bortforklaringer.

Spørsmålet er, hvordan han overfor to for ham uvedkommende mennesker skal kunne forklare sitt liv. Er disse menneskene i det hele tatt i stand til å forstå det han vil fortelle? Eller er det kanskje heller slik at Sander innser at det ikke er mulig, og slett ikke er villig til å fortelle noe som helst. Og hvilke motiver har de to som forlanger at Sander skal gjøre rede for seg? Hva er det de tror at han skjuler?

Det er grunnleggende eksistensielle problemstillinger Terje Holtet Larsen tar opp i sin roman. Det er ikke bare romanens ytre betingelser, tre mennesker i et rom, som gir følelsen av et avsondret liv. Gradvis avdekkes alle personenes hjelpeløshet overfor det livet de gir inntrykk av å leve.

Om Sander

«En kvinne er forsvunnet, og det er en dyp uro i kammerspillet som følger. Helt fra åpningen er den der, og Terje Holtet Larsen holder uroen fast gjennom en renskåret og stramt oppbygd roman.»
Einar O. Risa, Dagbladet

«Resultatet blir en helstøpt, særegen roman, som blir sittende i leseren etter at siste side er vendt.»
Ingrid Brekke, Aftenposten

«Og mens spørsmåla baller på seg, stig spenninga i denne velkomponerte, uhyggeleg vakre boka, som nok også er ei kriminalgåte. Det er sobert og vakkert gjort av Holtet Larsen. Sjølv snudde eg boka straks eg var ferdig med henne og begynte å lesa på nytt. Heilt frivillig.»
Jan Askelund, Stavanger Aftenblad

«Terje Holtet Larsen er en av våre dyktigste unge forfattere. Derfor går jeg alltid med stor forventning til hver ny bok av han. Romanen Sander bekrefter Larsens litterære posisjon.»
Vigdis Moe Skarstein, Adresseavisen 

«Hans forfatterskap utvikler seg mer og mer til en brytning mot og med gigantene i moderne tiders romanskrivning.»
Kjetil Viken, Bergens Tidende

«Sander skal du lese fordi den er spennende, annerledes og underholdende. Og til slutt får du kanskje vite hvordan det hele egentlig var.»
Veronica Karlsen, Osloposten