Kortvarig lykke

Kortprosa i samling

Han byttet meg bort med en Studebaker, Under holdning og Fall fra liten høyde samlet i ett bind.