Overalt bor det folk

Dikt

Thomas Marco Blatt debuterte med diktsamlingen Slik vil jeg måle opp verden i 2006, og det var tydelig at her var det en ny dikter. Han mottok strålende anmeldelser og ble tildelt Tarjei Vesaas' debutantpris.

Overalt bor det folk er Thomas Marco Blatts andre diktsamling. Blatt våger å tråkke opp sin egen løype, han er oppfinnsom, har utforskertrang og avdekker et språklig overskudd som begeistrer og smitter. Han viser utpregede språklige kvaliteter og stor bevissthet om form. I Overalt bor det folk skriver han lange retoriske dikt med referanser til historie og litteratur, og han beveger seg fra by til land og over landegrensene.

Om Overalt bor det folk

[score] «Thomas Marco Blatt gjennomfører «den vanskelige andreboka» i fin stil med dikt og prosapoetiske tekster om hjemmets, tilhørighetens og identitetens betydning.»
Arne Hugo Stølan, VG

«Ung poet med rytmisk driv i engasjerte dikt om såkalte hverdagsmenneskers liv.»
Knut Ødegård, Aftenposten

«en samling som med imponerende språklig klarhet kjeder sammen avstander og forflytter seg umerkelig.»
Sindre Ekrheim, Bergens Tidende

«I Overalt bor det folk demonstrerer Thomas Marco Blatt sitt litterære talent.»
Jørgen Magnus Sejersted, Morgenbladet

«Med Overalt bor det folk har Thomas Marco Blatt levert ei solid oppfølgjing av Vesaas-prisen. Han er rett og slett poet. 
Thomas Marco Blatt er av dei unge og svært lovande lyrikarane her til lands.»
Oddmund Hagen, Dag og Tid

«Det er gode dikt Blatt har skrive. Så kan ein berre håpe at dei når ut der det bur folk.»
Alf Kjetil Walgermo, Vårt Land