Rekyl

Dikt

Nils Chr. Moe-Repstad fikk en meget fin mottakelse da han debuterte med diktsamlingen i 1996. I år er han tilbake med en ny diktsamling, som han har gitt navnet Rekyl.

Nils Chr. Moe-Repstad skriver sterke eksistensielle dikt i en kort og billedmettet form. Her finner en dikt med åpne og skjulte referanser til den moderne verdenslitteraturen, kjærlighetsdikt og metadikt. Det er de store temaene i livet disse diktene kretser om. Og bildebruken er slående og diktene har en skjørhet og tyngde som en sjelden finner i lyrikken i dag.

Nils Chr. Moe-Repstad har brukt tiden siden debuten godt. I årets samling er det en moden og reflektert lyriker som står fram.

Om Rekyl

«Enkelhet og klarhet preger høstens bok, til tross for at den rommer kompliserte temaer som språkets opphør, drøm og syner, kroppens språk og historiens bevegelser. Moe-Repstad kommer i større grad leseren i møte nå - diktene i Rekyl munner ofte ut i en nærmest avrundet erkjennelse eller innsikt.»
Ingunn Økland, Aftenposten 

«En krevende diktsamling preget av behersket intensitet og mørke eksponeringer.»
Aasne Linnestå, Morgenbladet

«Stor risiko, stor skjønnhet»
Maria Kielland Krag, Fædrelandsvennen