Utredning om trengsel

Mathias R. Samuelsen skriver fortellende og fabulerende dikt som beveger seg fra distanserte observasjoner av fellesskapet til beskrivelser av tette relasjoner mellom mennesker. Poeten ser med et skrått blikk på seg selv og verden og gjør sine observasjoner fra et landskap av skiftende stemninger og humør.

Om Utredning om trengsel

«Unik formuleringsevne»
«Forfatterens trengsel er ikke innsnevret og klam. Snarere tvert imot. Her er dikt med store tematiske vingespenn, og med et snedig sett av undertekst man ikke blir ferdig med i en håndvending.
Den postulerte trengselen oppleves først og fremst som et undertrykk formulert i ettertid av de konkrete situasjonene og tankeføringene diktene omhandler. Samuelsen er klart best når han greier å løfte sine særegne observasjoner og lett forskrudde billedsammenstillinger inn i et rom som leseren kan forholde seg gjenkjennende til.
Her er det mye lekkert, mye bittersøt underfundig livsvisdom, ikke minst i de kjærlighets-relaterte jeg-du-diktene, som utgjør noe av kjernen i samlingen.»
Arne Hugo Stølan, VG

«Jeg opplever det iallfall slik med disse diktene at det er i kollisjonen: forvirring innad, saklighet utad, en tilkjempet saklighet, at denne diktsamlingen har sin humor, originalitet og styrke.»
Jan Jakob Tønseth, Dagbladet

«Friske debutantdikt»
«Slik kan Samuelsen med befriende energi og språkbyks tulle med ordspråk og lage et hallusinatorisk mixtum compositum av stå­ende vendinger, som vris, vakler og faller: 'selv om man sier at håret er roten / så kommer det i maten'.»
Sindre Ekrheim, Bergens Tidende

«Samuelsen har et imponerende øye for metaforer og fikse formuleringer, samtidig har han et såpass fast grep om virkemidlene at man sjelden får følelsen av at han er ute etter å imponere leseren. Tvert imot er det noen av de beste eksemplene av typen som ikke umiddelbart fanger oppmerksomheten; så godt integrerte i er de ofte i teksten.»
Torgeir Aanes, Under Dusken

«En beatpoet i Trondheim.»
Fartein Horgar, Adresseavisen