et øyeblikk noen tusen år

Dikt

Hege Siri skriver lekne dikt som er fulle av gamle sagn og myter. Men bak denne poetiske lekenheten ligger et dypt alvor og engasjement. Hennes sjøsamiske bakgrunn har gitt stoff til mange av diktene. Det handler om jakten på en identitet. Det handler om spennet mellom gammelt og nytt, mellom minoritet og storsamfunn. Diktene skrives med stor musikalitet og poetisk nerve.

Om et øyeblikk noen tusen år

«Ei gåtefull diktsamling, særdeles godt gjennomført.»
Arild Linneberg, Prosopopeia

«I krysningen mellom en norsk og en delvis glemt samisk kulturbakgrunn og identitet skriver Hege Siri frem skjulte landskap eller bygninger, foreldre og besteforeldre, eller portretterer sjamanen Kristen Klemetsdatter som døde i 1774. Her finnes en blanding av naturlyriske dikt og eksplisitt politiske kampdikt, for eksempel om Stilla-aksjonen i 1981 mot utbyggingen av Altaelva. Når en leser de øvrige diktene, aner en nok konturene av brutal fornorskningspolitikk, språkforbud og religiøs begrunnet hensynsløshet uten at det uttrykkes direkte.»
Sindre Ekrheim, Bergens Tidende

«Hege Siri er en spennende debutant. Hun har et presist og stramt språk, som tegner konkrete øyeblikksbilder og lar besjelinga av naturen åpne for ettertanke hos leseren.
Det er ei lita bok, men et ambisiøst prosjekt som også tittelen tar høyde for. Og jeg synes hun når fram med sin 'joik', sitt lyriske språk.»
Margoth Hovda-Lien, Nordlys