Å, høye dag

Dikt

I Å, høye dag står forholdet mellom lengsel og bundethet sentralt. Det er en intenst lengtende stemme som kommer til orde, kanskje med håp om å tøye menneskenes bånd, kanskje med ønske om å tøyle selve lengselen. Samlingen inneholder også sterke kjærlighetsdikt og dikt som uttrykker et stille raseri over historiens undertrykte og utstøtte. Som alltid hos Opstad bæres diktene fram av en levende skrift og en brennende tro på poesien.

Utdrag fra Å, høye dag (pdf)

Om Å, høye dag

«Den sterke søken, og ensomhet, som ligger i Å, høye dag, gjør inntrykk. Samtidig er det en avklart tone i diktene, diksjonen er klar, bildene er rene. I forordet til antologien Men sannheten kom som et dikt fra 2003, skriver Opstad at diktets fremste kvalitetskriterium er 'forvandlingens kraft'. Et annet sted sier han at 'poesien er det dypest saklige'. Kanskje er det denne overbevisningen som gjør at han stadig fortsetter å skrive veldig gode dikt.»
Henning Howlid Wærp, Aftenposten

«I Steinar Opstads dikt vokser erkjennelsen av at språk alltid bygger på andres arbeid. ... 'Å bli drømsk til synet av en annens arbeid'. Finere er det vanskelig å uttrykke hva det kan være å dikte.»
Tom Egil Hverven, Klassekampen

«Høydepunktet i Å, høye dag er diktet 'Sjelemesse', mon tro om det er det beste dødsdiktet skrevet på norsk? Det tar tid og krefter å spenne opp et så tilsynelatende enkelt men enormt dikt. Og det er slike tekster som rettferdiggjør det språkarbeidet Opstad har bedrevet fra dag en.»
Endre Ruset, Dagbladet

«En finstemt vandring mellom himmel og jordfurer. Sterke tekstar om ein far, om måkar, om einsemd - blant anna. Å, høye dag er ei av haustens beste norske bøker, og ei av dei beste i Opstads forfattarskap.»
Alf Kjetil Walgermo, Vårt Land

«Årets mest finstemde diktsamling ... Steinar Opstad røyver seg like i nærleiken av idyll og sein romantikk i bilete og formuleringar, men er aldri der: Han er her, hjå oss, tettare på oss enn nokon annan poet i år.»

«Et høgdepunkt i Opstads lyriske forfattarskap: Med stor sensualitet registrerer han sårbart indre og ytre liv, med ein høg himmel over.»
Knut Ødegård, Vårt Land

«Poeten Steinar Opstad skriv heilt særeigne dikt, som gjer at han etablerer seg i toppsjiktet i norsk samtidspoesi. ... Det meisterlege i dikta ligg i kombinasjonen av ei pendlande uro i bileta og eit nærast avklara, opphøgd språk.»
Sindre Ekrheim, Bergens Tidende

«Når selv de enkle diktene til Opstad oppleves som rike, er det kanskje fordi de forener mange tradisjoner: Norsk hverdag, østlandsk landbruk, kristen kultur, europeisk poesi. Diktene viser hvordan tradisjonen virker i en, også når man går på tvers av den. Opstad har en egen evne til å beskrive den utsattheten som følger med et livsvalg, samtidig som han viser nødvendigheten av å finne sin egen vei.[...] Selv blir jeg rolig og tenksom av å lese Å, høye dag. Dette er dikt som en ikke så fort blir ferdig med.» 
Marit Grøtta, NRK P2

[score] «I sum er Å, høye dag blitt en inderlig, personlig diktsamling som viser Steinar Opstads evne til å gjøre det lokalt nære, til tidløs lyrikk.»
Finn Stenstad, Tønsbergs blad

[score] «Lysende velskrevet om intens lengsel, om å se sitt liv i spennet mellom det evige og det timelige, om kjærlighet og død.»
Fartein Horgar, Adresseavisen

«Steinar Opstad skriver om det ouppfyllda, om det som vi lutar mot, sneglar mot med en blick halvt eftergiven, halvt tygellös. Jag gillar verkligen hur det timida intrycket skrider mot det vilda uttrycket, och hur en ny sorts romantik (åter)uppstår, föds och erövras på nytt varje gång. Detta sker i dikter som är lika drömska som starkt realistiska. Dikt som krossar alla illusioner».
Björn Kohlström, Bernur

Om den svenske oversettelsen av Å, høye dag:

«Opstads poesi är en underbar bild av nåderikt deltagande.»
Joar Tiberg, Aftonbladet

«Steinar Opstad har i hög grad ett personligt tonfall, han blir aldrig pretentiös eller kokett. Med hans uppfordrande ideal och sanningsdyrkan når han fram till en otvungen förtrolighet. Detta är sannolikt ingenting Opstad strävar efter, det är bara en naturlig del av hans skrivande. Dikterna är såväl saktmodiga som direkta, lättförståeliga som djupsinniga.»
Boel Schenlær, Merkurius, tidskrift för litteratur

«Och Under en omvänd himmel är en så personlig berättelse, att också den lämnar värme efter sig. Den är kärlekens oerhörda längtan över ensamhetens åkrar.»
David Stenbeck, Borås Tidning

«De korta dikterna ger glimtar av en upplevelse, ögonblick där Opstad vilar i den tillit som skapar världen, och förklarar den. Just denna vila är hans starka sida, hur han nöjer sig med det han har, och inte skapar buller och bång. En dikt från HBTQ-museet Schwules Museum i Berlin blir en lysande bögdikt. Att säga att han skildrar det enkla är förstås bara sant till hälften, för det går inte att välja bort det komplexa, eller den vishet som blir kontemplationens kontenta. Opstad är en filosofisk poet som erbjuder nya sätt att se på tillvaron. Kan man begära mer av poesin? Nej.»
Björn Kohlström, Bernur