Det fremkalte det

Dikt

Diktene i Det fremkalte det, Yngve Pedersens andre samling, utfolder seg i grenseoppgangen mellom det indre og det ytre, mellom «hodet» og «det hodeløse», et «det» og et «du» – uavklarte forhold som her synes å ha en eksistensiell så vel som intellektuell dimensjon. Yngve Pedersens diktning er preget av språklig oppfinnsomhet, en usedvanlig åpen og utprøvende holdning og, ikke minst, av en egen musikk.

Utdrag fra Det fremkalte det (pdf)

Om Det fremkalte det

«en sterkt formulert poetisk verden i seg selv, med en særegen, bevegelig energi. (...) Så krevende og så givende. Ta og les!»
Tom Egil Hverven, Klassekampen

«Årets minste og vakreste sang.»
Endre Ruset, Dagbladet