Himmelretninger

Essays om dikt og diktning

Himmelretninger er en samling essays med lesninger av enkeltdikt så vel som av hele lyriske forfatterskap. Sentralt står den nordiske modernistiske arven representert ved poeter som Gunvor Hofmo, Ole Sarvig, Rolf Jacobsen, Åsmund Sveen, Ulla Olin, Tua Forsström, Eldrid Lunden, Ellen Einan, Göran Sonnevi og Fredrik Nyberg. Essayene reflekterer rundt temaer som tradisjon og fornyelse, bekjennelse og poetisk form, metafysikk og politisk radikalitet, og forfatteren er like opptatt av det skammelige ved skriften som av skriftens potensielt frigjørende kraft. Boken inneholder tekster som sirkler inn personlige livsbetraktninger rundt det å lese og skrive og gir dermed også et bilde av Steinar Opstads egen poetikk og lyriske praksis.

Om Himmelretninger

«Opstad lager presise distinksjoner uten å stivne i egne smaksdommer. [...] At noen overordnet metode er fraværende skyldes Opstads beundringsverdige evne til å nullstille seg i møte med de forskjellige forfatterskapene, og slik leser dem på deres egne premisser.»
Arne Borge, Klassekampen

«Steinar Opstad er ikke bare dikter. Han er også en kompetent leser med et inderlig forhold til diktning. Det er derfor gledelig at en samling av hans essays nå foreligger i bokform.»
Espen Grønlie, Morgenbladet

«Ditt Steinar Opstad-bibliotek er ikke lenger komplett uten Himmelretninger
Vidar Kvalshaug, Aftenposten

«At det er blitt en så stram og hel bok av Himmelretninger gjør den spesiell til essaysamling å være. Å bruke reduserende superlativer er imot Opstads syn på hva som er god litteratur. Likevel vil jeg påstå at Himmelretninger er en av samtidas strammeste samlinger av enkeltstående og tidligere utgitte essays. Det er ikke bare godt håndverk, men også gjort med omsorg, kjærlighet, poesi.»
Mette Karlsvik, Dagsavisen

«Opstad har lest mye, og reflektert enda mer. [...] Boken er en meget god innføring i moderne nordisk lyrikk, og flere av essayene er skrevet med stor kjærlighet og dyp respekt».
Eskil Skjeldal, Vårt Land

«I sina essäer är [Opstad] den levandegjorda läsaren som lyckas levandegöra sina upplevelser av dikterna. [...] Det är en bok full av givande insikter, som hela tiden påminner om varför jag väljer poesin före annat när jag läser för läsningens skull.»
Björn Kohlström, Bernur