Kjærlighetstapene

Dikt og aforismer

Kjærlighetstapene er en samling av poetikktekster, aforismer, fragmenter og dikt. Boken utgjør på mange måter en poetisk statusrapport i Steinar Opstads forfatterskap bestående av så vel revisjonistiske tilbakeblikk som dristige erklæringer om hva poesi er eller bør være. Det er som om Opstad her rydder skrivebordet for å kunne skrive nye dikt. Sentralt står kjærligheten og, ikke minst, kjærlighetstapet som en nødvendig erfaring for å kunne skape fornyelse i livet og i kunsten. Like mye handler tekstene om ensomhet, tro, håp og forsoning, men denne gangen er formen åpnere, rikere på paradokser og kanskje mer leken enn tidligere. Alt i alt viser Opstad seg fra en annen side i denne boken.

Om Kjærlighetstapene

«Poeten Steinar Opstad er ein av våre finaste forfattarar. I ei rekke diktsamlingar sidan debuten Tavler og bud (1996) har han grunna på, dekonstruert og bygd opp att språket, også det religiøse språket, på nye og givande måtar. I si nye samling er Opstad på sitt aller beste, i poetisk omgang med tru og språk, i skjeringspunktet mellom jord og himmel.»
Alf Kjetil Walgermo, Vårt Land - Kritikernes favoritter 2015

«Opstad er genuin poet, og blant dei fremste i norsk samtidsdikting. Blandinga av dikt og aforismar i årets bok tydeleggjer både hans spesielle ståstad mellom åker og himmel, natur og religion, og diktet som reiskap i dei eksistensielle spørsmåla han stiller.»
Knut Ødegård, Vårt Land - Kritikernes favoritter 2015 

«Mange av Opstads lyrisk aforismer er formuleringskunst på høyeste nivå og belyser hva poesi er og kan være, med radikale spørsmål til samtiden.»
Freddy Fjellheim, Klassekampen - Årets beste bøker 2015

«Steinar Opstads aforismer er velgjørende motvekt til kulturens oppmerksomhetssyke bekjennelser.[...]
Opstad er gjennomgående god når han bruker aforismeformen til å relektere over kjærligheten og diktekunsten. For eksempel her: 'Diktet forvandler ord til bilde og bilde til ord. To ord satt sammen kan skape en ny verden, eller tre ord, som en frømyldrende far eller en søndagsdrukkens lengsel. Diktet vet at et ord aldri er det samme og at det i språkets minste bestanddeler fins et // helt rike.' En utlegning av denne sterkt fortettede releksjonen ville krevd mange sider, her nøyer jeg meg med å si at jeg finner den idérik og inspirerende.»
Frode Helmich Pedersen, Morgenbladet

«Steinar Opstad er kjent for poetisk tankekraft i sine diktbøker og essays. Denne boka kan leses som hans poetikk anno 2015 der han oppviser noe så sjeldent som ømhetens mot.»
Freddy Fjellheim, Klassekampen

«Leser vi Kjærlighetstapene inn i Steinar Opstads lyriske forfatterskap, belyser og utdyper den etter min vurdering sentrale eksistensielle og poetiske temaer han tidligere favner. Her mer avklart og tydelig enn tidligere.»
Finn Stenstad, Tønsbergs Blad

«Anbefales ;o)»
Berit Lie, Bøker & bokhyller

«Det finns hela tiden en oro i Opstads allvarsamma poesi. Och en vilja att förstå och stilla denna oro. Kanske finns stillheten i Guds kärlek eller en annan mans. I förlåtelsen eller utlevelsen. I ensamheten eller överskridandet. Dikten, och det stora, omsorgsfulla arbetet med orden, blir ett sätt att vistas i tvivlen och spänningarna, snarare än att lösa upp dem. Det är väldigt vackert. Ståtligt och eftertänksamt från en ensam plats.»
Kristoffer Folkhammar, Sydsvenskan og Helsingborgposten

«Hans framåtrörelse är djärv, hans tilltro till att orden och de genomlysta, mot erfarenheten prövade utsagorna kan bära sig själva, inspirerande.»
Gabriel Itkes-Sznap, Dagens Nyheter