Håpet og festen

Roman

Under Bergens smog bur ein ubestemt skapning, ei ung kvinne, stranda på ein midlertidig hybel. Ho finansierer husleige, alkoholforbruk og studielån med løna for arbeidet i makuleringstenesta til Fretex. Ho har ein kvernande einetale i sitt indre, men likar å bli forstyrra av vener. Håpet og festen er ein roman om den latterlege avstanden mellom det vesle livet ein er bunden i og dei store banda som knyter verda saman. Om å gløyme å drøyme om kven ein skulle ha blitt, og likevel bli stressa av å samanlikne seg med andre. Om å vere eller ikkje vere del av ein eigedomsmarknad, eit arbeidsliv, ein by. Om trivsel og fridom i blindsonene og om trongen til å forsvare seg.

Om Håpet og festen

«Håpet og festen etablerer Kjersti Rorgemoen som et av våre beste håp for den komiske romanen. Sjeldent gode setninger tilfører eksistensielt trykk til historien om en ganskevanlig student med uvanlig velutviklede observasjonsevner.»
Ane Farsethås, Morgenbladet - Årets beste bøker 2015

«En liten roman med en språklig presisjon som gjør den like lettlest og morsom som dyptloddende og tragisk.»
Sandra Lillebø, Klassekampen - Årets beste bøker 2015

«Vel så mye mangelen på håp og dagen derpå. Moro som Ravatn, klok som Vesaas.»
Morten Langeland, Klassekampen - Årets beste bøker 2015

«Rorgemoens blikk på verden er både skarpt og litt skakt, boka er full av snurrige observasjoner og lun humor. I tillegg til å være en stor humorist, makter Rorgemoen å løfte fram menneskene som samfunnet ofte overser. Men ikke bare det: Hun får også leseren til å tenke på midlertidigheten i eget liv og leven.»
Fra juryens begrunnelse for nominasjonen av Håpet og festen til Ungdommens kritikerpris 2016

«Med Håpet og festen har Kjersti Rorgemoen skrevet et originalt stykke eksistensiell hverdagsantropologi med betydelige komiske kvaliteter.»
Ane Farsethås, Morgenbladet

[score]«Skarpt og skakt sideblikk på virkeligheten.»
Cathrine Krøger, Dagbladet

«Det er altså ikke morsomt, det vår hovedperson forteller oss om livet. Tvert om. Like fullt er boka morsom: Leseren kan heller ikke denne gangen la være å le. Årsaken til det ligger først og fremst i Kjersti Rorgemoens fininnstilte språk og dets innebygde humor. Et språk som evner å formulere utsøkte tristesser og – på hovedpersonens vegne – sorgmuntre og selvironiske observasjoner over et liv som kunne trengt det håpet og den festen bokas tittel antyder.»
Leif Ekle, NRK

«Kjersti Rorgemoen har skarpt blikk for komikken i det trivielle.»
Oddmund Hagen, Dag og Tid

«Rorgemoen balanserer fint på en line mellom fininnstilt komikk og filosofisk og eksistensiell dybde.»
Astrid Hygen Meyer, Klassekampen

«Rorgermoen skriver effektivt og morsomt, med brodd.
[...]
En liten artig perle av en bok.»
Anita Ness, artemisiasverden.blogspot.no

«Vond humor. Kjersti Rorgemoen gir oss ein heilt levande hovudperson som ein vil at skal få det godt.»
Katrine Judit Urke, blogg.deichman.no/litteratur