Hvitverk

Gjendiktning

I Hvitverk turneres utsagn om vold og hvithet, i en dialog mellom familiemedlemmer som er bundet til hverandre gjennom revolusjonens og migrasjonens erfaring. Diktjeget kommer bare til orde gjennom sitater hun selv har plassert i familiens munner, sitater der hun vekselsvis anklages og tas i forsvar. Hvitverk er et korverk som aldri lar spørsmålet om opphav og ansvar stivne til ett svar, og som gang på gang skriver fram undertrykkelsens grunnvilkår: «Broren min sa: Det eneste språket du kan fordømme overgrepet på er overgriperens språk/og overgriperens språk er et språk oppfunnet for å rettferdiggjøre overgrepet».

Hvitverk har blitt dramatisert og er oversatt til dansk, engelsk, ungarsk, rumensk – og i ferd med å oversettes til gresk, kurdisk, kinesisk, persisk og islandsk.

Tina Åmodt har skrevet et instruktivt etterord.

Om Hvitverk

[score] «Hvitverk er et rørende, morsomt og kritisk portrett av en innvandrerfamilie»
Maya Troberg Djuve, Dagbladet

«Skarp og energisk diktsamling fra kontroversiell svensk forfatter.»
Ingunn Økland, Aftenposten

«Hvitverk er en ekstremt effektiv liten bok, der mye fortelles med få ord. Diktene er også, i motsetning til Farrokzhads debattinnspill, mulige å tolke på mange vis.»
Bjørn Gabrielsen, Dagens Næringsliv

«En sjeldent rasende, sår og syngende diktsamling.»
Karen Frøsland Nystøyl, Vårt Land

«Mange av utsagnene er fantastisk godt formulert, de kunne vært trykt på store plakater, hengt opp på offentlige steder og gitt fler enn meg litt å gruble på!»
Berit Lie, Bøker & bokhyller