Kodane, Essensen og Botnen

Forteljingar

Om Kodane (2008):

«En verden så absurd som hos Øyehaug er samtidig en helt ny verden, og et presist bilde av vår egen.»
Bernhard Ellefsen, Morgenbladet

Om Essensen (2011):

«I dei overdimensjonerte romanars tid kan det vere ei lise å roe seg ned med den slags prosa som Olav R. Øyehaug skriv: korte, rare tekstar med finurlege poeng, med eit språk der overraskingane poppar opp bak kvart skiljeteikn, tekstar samla i små, smale bind om lag så store som ei standard diktsamling. [...] Eg likar dette.»
Atle Kittang, Klassekampen

Om Botnen (2016): 

«Botnen er toppen!  
Eg skulle gjerne ha sitert heile boka, men det er jo meiningslaust, så eg kan berre oppmoda folk om å skaffa seg eit eksemplar, det er ei lita bok, men ho er god, og ikkje minst har ho den kvaliteten som er det beste argumentet for å anerkjenna eit kunstverk: Ho er unik!»  
Odd W. Surén, Dag og Tid