Slik vil jeg måle opp verden, Overalt bor det folk og 1920 Sørumsand

Dikt

 

I denne boka samles diktsamlingene Slik vil jeg måle opp verden (2006), Overalt bor det folk (2008) og 1920 Sørumsand (2012). Diktene i disse tre bøkene tar oss med på en reise gjennom Europa. Referansene spenner fra kinesisk, amerikansk og europeisk litteratur, via arkitekturhistorie og samfunnsgeografi, til utdrag fra dagbøker og reguleringsplaner. Samlet i ett bind er det mulig å se linjene mellom de tre utgivelsene. Diktene utspiller seg i spenningsfeltet mellom tid, sted og minner, og søker mot de punktene i historien der utopien brister, men også der fellesskap oppstår.