Trilce

Gjendiktning

César Vallejos Trilce er en revolusjonerende diktsamling fra det store moderniståret 1922. Den uoversettelige tittelen står som veiviser inn til et poetisk univers der erotiske, eksistensielle og politiske forbindelser brytes opp og kobles sammen til hittil ukjente konstellasjoner. På grunn av sitt kompromissløse poetiske språk, preget av neologismer og vågale syntaktiske og tematiske konstruksjoner, har Vallejo aldri fått et like stort publikum som Pablo Neruda eller Octavio Paz. Likevel har han staket ut nye retninger og satt dype spor etter seg i det 20. århundrets diktning. Samlingens 77 dikt er satt som parallell spansk og norsk tekst, kommentert og utstyrt med et etterord av gjendikter Gisle Selnes.

Om Trilce

«Dei norske dikta står så stødig, dei virrar aldri i konstruksjonane, dei kjennest presise der dei skal vere presise, samtidig som dei drar med seg det skjøre, dei frasane kor heile språket er nær fullstendig kollaps. Det er imponerande. […] Det er ei milepåle i norsk gjendiktningshistorie.»
Bendik Vada, Mellom

«En gjendiktningsprestasjon av Gisle Selnes.» 
Henning Howlid Wærp, Aftenposten

«Diktsensasjon. Endelig på norsk.»
Fredrik Giertsen, Dagbladet