Mørket er et mirakel

Mørket er et mirakel dreier seg om de store størrelsene; om himmel og jord, sol og måne, mørke og lys. Samtidig som det er noe ømt og angstfylt ved diktene, behandles temaene med adskillig humor og vidd. Nyegaards poesi er kraftfull, og det er med frimodighet hun angriper livets alvor.

 

Om Mørket er et mirakel

«Det stig ei verdsleg åndelegheit opp frå sidene i Sonja Nyegaards første diktsamling på 14 år. [...] Vi snakkar dermed om ei av dei aller beste poesiutgjevingane i år, med dikt så konsentrerte og gåtefulle, og tidvis humoristiske, at ein raskt blir glad i dei når ein først har funne inngangen og blitt husvarm.»
Merete Røsvik, Klassekampen

«Mørket er et mirakel kan beskrives som en klassisk diktsamling,  forstått ut fra begrepets opprinnelige betydning, nemlig som noe av «det ypperste i sin art». Motivkretsen som diktene springer ut fra kan også beskrives som klassiske, da forstått som noe tidløst. I boken finner vi dikt som beveger seg i spennet mellom kaos og orden, fødsel og død. I diktene snakker noen ganger et vi, andre ganger et jeg. Diktene beveger seg mellom høystil og lavstil, og lar kristendom møte norrønt som møter vitenskap. Samlingen ekspanderer utover mot himmelrommet, og innover mot enkeltmenneskets hjertebank. Klangen av ulike trossystemer lyder gjennom mørket og vever diktene sammen til en helstøpt samling.  De nesten helt sorte, nærmest skraverte illustrasjonene forsterker følelsen av å befinne seg i skjæringspunktet mellom skapelse og destruksjon – i en bok som kanskje har årets beste tittel, uavhengig av sjanger.»
Nominasjonsjuryens begrunnelse til Ungdommens kritikerpris 2019

«Genom hennes dikter finns en allvarsam ton som jag uppfattar som tillförlitlig, helt enkelt eftersom den låter som den gör som en konsekvens av umgänge med mörkret. Dikterna visar lika mycket omsorg inför den yttre som inför den inre världen.»
Björn Kohlström, Bernur

«Sonja Nyegaard har skrive ein krevjande og lovande endetidstale. [...]  Det er som om dikta gjer reint bord, freistar starte på nytt, lade orda frå botnen.[...] som om lesaren står ovanfor eit elementærspråk, eller ord som verkar rotfesta i noko grunnleggjande i kulturen vår.»
Sindre Ekrheim, Dag og Tid

«Nyegaards første diktsamling på 14 år er en poetisk og subjektiv kosmologi. Her spørres og fortelles det om himmelen, jorden, stjernene, lyset og mørket, i en tone som slår meg som både vis og småbrisen. Diktene kan virke ustødige med sin skeive syntaks, sine stadige retningsskift og selvfølgelige sjonglering med de største elementene, men det er bare på overflaten. Dette er, i den beste betydningen av ordene, romslig og åpen poesi.» 
Katrine Heiberg, Morgenbladet - årets beste bøker 2018