A for Agnes

Fortellinger

A for Agnes skildrer ulike barns liv og hverdag. Fortellingene handler om barn som ikke blir sett, og barn som ikke får være barn. Det er ikke bare de voksnes unnfallenhet som skildres, men også barns relasjoner til hverandre. En fortelling skildrer Agnes, som blir venninne med Elin og introduseres for øl og gutter, med brutale konsekvenser, mens fortellingen «Julaften» handler om et barn som steller til jul for sin ubehjelpelige mor, i en tilværelse like sørgelig som en skillingsvise, men ikke uten håp.

Fortellingene i A for Agnes er skrevet i et nøkternt og presist språk. De skildrer barns råhet og brutale virkelighet på realistisk vis. Samtidig tar fortellingene alltid barnas parti, og viser sårbarheten, men også styrken, barn har overfor omgivelsene sine og egne grenser.

Om A for Agnes

«Majken van Bruggen en god stilist, med et glassklart språk. […] Ja, fortellingene er nettopp stilistisk gode fordi de forplikter seg til sine egne rammer, og stoler på at den klare framstillinga både kan vise og skape bølger i et hav av grums. For tekstene er reinskårne i måten de hurtig forfølger barnas sårbarhet.»
Ulla Svalheim, Vårt Land

«Alle novellene i denne boka handler om barn: Barn som er hverandres redning, barn som er hverandres undergang, barn som blir sviktet av voksne, barn som må leve med voksne som ikke engang prøver, barn som lever med djevler, men noen ganger også barn som møter voksne engler. Flere av historiene er fortalt uten et snev av sentimentalitet, likefremt og barnlig, omtrent som du ville forvente å få det fortalt av barna selv. Disse historiene kan slå pusten ut av deg, fordi de treffer som en knyttneve.»
Jonas Bals, Klassekampen

«Det er svært presise og realistiske forteljingar van Bruggen leverer med psykologisk teft for barnets situasjon og innleving i evna barnet har til å greie seg mot alle odds. Alle forteljingane engasjerer og opnar for ulike lesingar, men sympatien ligg heile vegen hos dei svakaste med den utakten som alltid finst mellom rike og fattige og mellom vaksne og mindreårige.

I desse juletider løftar eg gjerne fram forteljinga «Julaften» som Charles Dickens heilt sikkert ville ha nikka til, eller som Bertolt Brecht ville ha vist tommel opp for, for her leverer van Bruggen noko som rører lesaren inn i hjartet utan at det endrar dei livsvilkåra vi er prisgitte under kapitalismen.»
Oddmund Hagen, Dag og Tid

«Forfatteren forteller sine små, poengterte historier i et nøkternt og likevel bildeskapende språk. Og med en iboende omsorg for også de mest utsatte. [...] Tekstene er like såre som livet sjøl.»
Jan-Erik Østlie, FriFagbevegelse

[score] «Det er realistiske og presise fortellinger, som viser hvordan barna reagerer på de forskjellige situasjonene. Boka er lettlest og skrevet med et lett språk. Jeg likte den godt, og vil spesielt trekke fram «Julaften» som den fortellingen som gjorde mest inntrykk. Dette er ei bok jeg anbefaler sterkt videre.»
Henning Sviland, Henningbokhylle