En varig lengsel

Dikt

Diktene i En varig lengsel viderefører motiver og temaer fra Steinar Opstads tidligere diktsamlinger samtidig som de etablerer nye linjer – ikke minst er kjærlighetstemaet denne gangen blitt tydeligere. Diktene handler mye om forholdet mellom selvoppholdelse og lengsel: Kan lengselen – etter et du, et felleskap, en gudsinstans – bli så stor at den blir destruktiv for jeget? Opstad fører en nærkamp med de nedarvede religiøse kategoriene og imøtegår dem med kritikk, tenkning og myteskaping. En varig lengsel er en diktsamling som forener det lyriske og episke, og her fins dikt i ulike formater: lengre prosalyriske dikt, konsentrerte poetiske fragmenter og dikt som vil uttrykke tanken mer direkte.

Om En varig lengsel

«Steinar Opstads dikt ber på tydelege, men fleirtydige tankar, og talar med roleg røyst i eit klårt og stille språk. Motivkrinsen har følgt Opstad frå bok til bok, med bilete og omgrep henta frå jordbruk, slekt og familie, bibel og tradisjon. Han skriv fortruleg og varmt om fortidige ting, men om ein lyttar, er dikta hans langt frå ufarlege i måten dei går tradisjonens språk og førestillingar i møte på.» 
Eivind Myklebust, Klassekampen

«Opstads forfatterskap åpner i Tavler og bud (1996) med et bilde av en fryktinngytende farsskikkelse, og i En varig lengsel vender han seg igjen mot motivene han har fulgt siden debuten. Farsfiguren, landbruksmotivene, troen og tvilen som har veid så tungt gjennom forfatterskapet, justeres her på ny. Den tydelige stemmen fra tidligere samlinger er seg selv lik, og sender tankene til poeter som Inger Christensen og Tomas Tranströmer. Men bildene som i debuten fremsto akutte, som en dødfødt bror som «ligger langs fjøsveggen / sammen med de små grisungene med hjertefeil», erstattes nå av en mer tilbakeskuende dvelen.»
Carina Elisabeth Beddari, Morgenbladet

«Det här är en kort och tunn bok som ändå ger långa och mångfaldiga perspektiv. Variationen mellan de korta dikterna och de något längre skapar växling mellan koncentration och något längre, mer expansivt. Det reducerade tonfallet öppnar ibland för ett evighetsperspektiv, och en konfrontation mellan ljus och mörker. [...] I Opstads nya bok finns det gott om de obesvarade frågor som världen består av just nu. Det är också de frågorna som är de mest akuta. För att bara ta ett exempel: varför begär vi ödmjukhet från samhällets mest utsatta? Men också: finns nåden, och hur visar den sig? Och utanförskapet blir lika mycket en nödvändighet som en bestraffning.»
Björn Kohlström, Bernur

«Ensomhet, kjærlighet, far på jorden og Gud i himmelen - Opstad benytter igjen motivene som har gjort ham til en av Norges fineste poeter.»
Bjørn Ivar Fyksen, Klassekampen - Årets beste bøker 2019

«Dette er ei bok der dikta heng saman, der eitt bilete utvidar tydinga av eit anna, og der ein i utgangspunktet enkel refleksjon seinare kan bli undergraven eller gjort meir kompleks av ein annan refleksjon. [...] Eg blir gjerne liggande her ei stund, i dette rommet for refleksjon som Steinar Opstad har greidd å skape. det opnar seg altfor sjeldan slike på kveldar i november.»
Helene Hovden hareide, Vårt Land

«Opstad skriv på eit personleg stoff som også sprengjer seg fram til det allmenne. [...] I diktet kan poeten formulere det heilt enkle og samstundes skyve lesaren mot svimlande avgrunnar og tankar.» 
Sindre Ekrheim, Dag og Tid

[score] «En varig lengsel er premium Opstad og et bra sted å begynne om du vil bli kjent med en unik poet og lese deg bakover.»
Vidar Kvalshaug, BOK365

«Det finns hela tiden en oro i Opstads allvarsamma poesi. Och en vilja att förstå och stilla denna oro. Kanske finns stillheten i Guds kärlek eller en annan mans. I förlåtelsen eller utlevelsen. I ensamheten eller överskridandet. Dikten, och det stora, omsorgsfulla arbetet med orden, blir ett sätt att vistas i tvivlen och spänningarna, snarare än att lösa upp dem. Det är väldigt vackert. Ståtligt och eftertänksamt från en ensam plats.»
Kristoffer Folkhammar, Sydsvenskan og Helsingborgposten

«Det är en genomlyst och mogen dikt som blottlägger oron och klarsynen hos den som betraktar sitt liv vid sidan om det.»

Ylva Gripfeldt, ETC

«Steinar Opstads dikt ber på tydelege, men fleirtydige tankar, og talar med roleg røyst i eit klårt og stille språk. Motivkrinsen har følgt Opstad frå bok til bok, med bilete og omgrep henta frå jordbruk, slekt og familie, bibel og tradisjon. Han skriv fortruleg og varmt om fortidige ting, men om ein lyttar, er dikta hans langt frå ufarlege i måten dei går tradisjonens språk og førestillingar i møte på.» 
Eivind Myklebust, Klassekampen

«Opstads forfatterskap åpner i Tavler og bud (1996) med et bilde av en fryktinngytende farsskikkelse, og i En varig lengsel vender han seg igjen mot motivene han har fulgt siden debuten. Farsfiguren, landbruksmotivene, troen og tvilen som har veid så tungt gjennom forfatterskapet, justeres her på ny. Den tydelige stemmen fra tidligere samlinger er seg selv lik, og sender tankene til poeter som Inger Christensen og Tomas Tranströmer. Men bildene som i debuten fremsto akutte, som en dødfødt bror som «ligger langs fjøsveggen / sammen med de små grisungene med hjertefeil», erstattes nå av en mer tilbakeskuende dvelen.»
Carina Elisabeth Beddari, Morgenbladet

«Det här är en kort och tunn bok som ändå ger långa och mångfaldiga perspektiv. Variationen mellan de korta dikterna och de något längre skapar växling mellan koncentration och något längre, mer expansivt. Det reducerade tonfallet öppnar ibland för ett evighetsperspektiv, och en konfrontation mellan ljus och mörker. [...] I Opstads nya bok finns det gott om de obesvarade frågor som världen består av just nu. Det är också de frågorna som är de mest akuta. För att bara ta ett exempel: varför begär vi ödmjukhet från samhällets mest utsatta? Men också: finns nåden, och hur visar den sig? Och utanförskapet blir lika mycket en nödvändighet som en bestraffning.»
Björn Kohlström, Bernur

«Ensomhet, kjærlighet, far på jorden og Gud i himmelen - Opstad benytter igjen motivene som har gjort ham til en av Norges fineste poeter.»
Bjørn Ivar Fyksen, Klassekampen - Årets beste bøker 2019

«Dette er ei bok der dikta heng saman, der eitt bilete utvidar tydinga av eit anna, og der ein i utgangspunktet enkel refleksjon seinare kan bli undergraven eller gjort meir kompleks av ein annan refleksjon. [...] Eg blir gjerne liggande her ei stund, i dette rommet for refleksjon som Steinar Opstad har greidd å skape. det opnar seg altfor sjeldan slike på kveldar i november.»
Helene Hovden hareide, Vårt Land

«Opstad skriv på eit personleg stoff som også sprengjer seg fram til det allmenne. [...] I diktet kan poeten formulere det heilt enkle og samstundes skyve lesaren mot svimlande avgrunnar og tankar.» 
Sindre Ekrheim, Dag og Tid

[score] «En varig lengsel er premium Opstad og et bra sted å begynne om du vil bli kjent med en unik poet og lese deg bakover.»
Vidar Kvalshaug, BOK365

«Det finns hela tiden en oro i Opstads allvarsamma poesi. Och en vilja att förstå och stilla denna oro. Kanske finns stillheten i Guds kärlek eller en annan mans. I förlåtelsen eller utlevelsen. I ensamheten eller överskridandet. Dikten, och det stora, omsorgsfulla arbetet med orden, blir ett sätt att vistas i tvivlen och spänningarna, snarare än att lösa upp dem. Det är väldigt vackert. Ståtligt och eftertänksamt från en ensam plats.»
Kristoffer Folkhammar, Sydsvenskan og Helsingborgposten

«Det är en genomlyst och mogen dikt som blottlägger oron och klarsynen hos den som betraktar sitt liv vid sidan om det.»

Ylva Gripfeldt, ETC

«Hans framåtrörelse är djärv, hans tilltro till att orden och de genomlysta, mot erfarenheten prövade utsagorna kan bära sig själva, inspirerande.»
Gabriel Itkes-Sznap, Dagens Nyheter