Yoona

Yoona er resepsjonist på et hotell i Oslo. Hun går turer med sjefens hund, drikker vin på personalrommet, forelsker seg i en gjest og guider en gruppe japanske turister. Hun er også adoptert fra Sør-Korea, og selv om hun ikke aktivt oppsøker fortiden, følger den henne gjennom hverdagen. Yoona søker etter en sammenheng: i seg selv, i verden, i menneskene rundt seg. Hun forsøker å finne en håndfast kjerne å klamre seg til, men alt oppleves flytende og tilfeldig.

Yoona handler om alt som kunne ha vært, om alle mennesker vi kunne ha blitt og alle verdener vi kunne ha sett.

Om Yoona

«Usedvanlig sterk debut om å være utenfor når du er innenfor. [...] Caroline Ugelstad Elnæs griper med sin samfunnskritiske roman rett inn i dagens ordskifte rundt fremmedadopsjon. […] Caroline Ugelstad Elnæs kan skrive og hun har skjellsettende ting å skrive om.»
Anne Schäffer, Vårt Land

«Elnæs utvider universet for norske debutanter [...] Forfatteren får på denne måten demonstrert sterke sider, som et observant blikk for detaljer og såre, fint registrerte uttrykk for fremmedfølelse.»
Janneken Øverland, Klassekampen

«Replikker er en kunst forfatteren virkelig mestrer. Fantasifull, uforutsigbar og tilsynelatende tilfeldig dialog som virker troverdig på grunn av et uhøytidelig og direkte språk.»
Pauline Östgård, Universitas

«Det er utfoldelsen av Yoonas rike fantasi som utgjør den største og sterkeste delen av romanen. De absurde trekkene ved karakterene og handlingen er i høyst grad underholdende [...] Forestillingsevnen til Yoona tyder på et imponerende og originalt billedspråk.»
Thula Kopreitan, Subjekt