Jeg vil våkne til verden

Dikt

Vinner av Kritikerprisen 2020!

Vinner av Tarjei Vesaas' debutantpris 2020!

Kan man forsones med å være forlatt? Hvor skal man vende seg når en mor tar livet sitt? Hvordan erkjenne det som kanskje ikke kan erkjennes? Og hva gjør vi i naturen når naturen ikke kan forstå oss?

Jeg vil våkne til verden griper etter den døde, etter verden, og etter en forsonende forståelse av barndommen og døden. Sorg og frihetslengsel kommer til uttrykk som syner, fantasi og åpenbaringer, og skånselløse logiske observasjoner. Dette er en samling åpne og følelsesnære dikt som tross det triste bærer med seg en tillit til verden.

Om Jeg vil våkne til verden

«Som mange kritikere allerede har påpekt, går det langt imellom de gangene en poet av Brændjords støpning debuterer. Boka framstår ferdig formet, stilistisk som språklig. Diktene forteller om en mors selvmord, og en etterlatt datters sorg, og tar form i et søkende, naturnært bildespråk, som usentimentalt kretser rundt tapserfaringen og forsøket på å finne fotfeste i tiden etterpå. Det er et imponerende, fullendt arbeid.»
Fra begrunnelsen til nominasjonen til Kritikerprisen for beste voksenbok 2020

«Og den verdenen som Karoline Brændjord skriver frem, er ikke urban eller menneskeskapt, den er natur, full av liv, luft og lys, av ting som svever, flyr og faller. Muligens er det derfor diktene ofte fremstår som livsbejaende, ja til og med muntre, på tross av den dystre undertonen. Døden, i Karoline Brændjords lyrikk, blir en del av naturen. Sorgen og gleden fremstår ikke som motsetninger, de utfyller og komplementerer hverandre. // Det er kloke og modne dikt. Samtidig har forfatteren et forbløffende blikk for slående og uventede sammenstillinger.»
Utdrag fra Det litterære råds begrunnelse for tildelingen av Tarjei Vesaas' debutantpris 2020 til Karoline Brændjord

«Med diktsamlingen Jeg vil våkne til verden har Karoline Brændjord begått en imponerende debut. Gjennomgangstemaet i verket er morens selvmord. Diktene er derfor en form for sorgarbeid, men de er også noe mer - et forsøk på å favne helheten, se sammenhengen mellom liv og død, sorg og glede, mennesket og naturen. Dette er formsterke og språklig oppfinnsomme dikt, skrevet med stor følsomhet. Jeg vil våkne til verden klarer kunststykket å være nær uten å bli privat, og å berørende leseren uten å henfalle til sentimentalitet.»
Forfatterforeningens litterære råds begrunnelse for nominasjonen til Tarjei Vesaas' debutantpris 2020

«En av årets sterkeste bøker er en diktsamling skrevet av en debutant.» 
Preben Jordal, Aftenposten 

«Disse eksistensielle diktene kjennes nødvendige nå. De kan med fordel leses, langsomt, inn i det nye året.»
Ellen Sofie Lauritzen, Dagens Næringsliv – Årets beste bøker 2020

«Det er en oppsiktsvekkende sterk diktdebut, som minner om debuten til Anne Helene Guddal i 2014 – også litterært. Diktene er enkle og klare, og uten det valpefettet som gjerne ligger rundt både debutantdikt og mer etablerte forfattere. Et sjeldent poetisk talent som kom ut av det blå – en gave!»
Arne Borge, Vårt Land – Årets beste bøker 2020

«Brændjord debuterer med en lysende diktsamling om sorg og forsoning. Dette er poesi som både er naken og fantaserende, fortvilet og håpefull. Dypt personlig og rett til kjernen av det menneskelige.» 
Sara J. Høgestøl, Vårt Land – Årets beste bøker 2020

«Det blir litterær høytid når gaver som Karoline Brændjords diktdebut Jeg vil våkne til verden kommer leseren i hende. Poeten gjør sorgens ulike tilskikkelser til en forvandlingskraft, nært beslektet med poesien som sådan.»
Freddy Fjellheim, Vårt Land – Årets beste bøker 2020

«Ein diktdebut av dei sjeldne. Karoline Brændjord skriv eksistensielt inderleg på ein måte som kjennest nødvendig. Det overordna temaet i dikta er saknet av ei mor som sjølv har valt å forlate verda. Korleis kan den som er igjen då møte og ta innover seg verda? Vind og vatn susar gjennom samlinga, fuglar og dyr likeins. Med Jeg vil våkne til verden har Karoline Brændjord levert ei lysande debutbok. Ho er eit namn å merke seg blant årets litterære debutantar.»
Anne Cathrine Straume, NRK – Årets beste bøker 2020

«Det som gjør så inntrykk er den språklige evnen.»
Ane Farsethås, Morgenbladets podkast – Årets beste bøker 2020

«Utrolig nok en livfull, positiv og humørfylt diktsamling om å oppleve selvmord i nærmeste familie. En strålende debut.»
Bjørn Ivar Fyksen, Klassekampen – Årets beste bøker 2020

«Det går år mellom hver gang noen debuterer med dikt av samme kvalitet, egenart og integritet som de Karoline Brændjord forærer oss.»
Espen Stueland, Klassekampen – Årets beste bøker 2020

«Åh.»
Trygve Riiser Gundersen, Klassekampen – Årets beste bøker 2020

«En oppfinnsom og levende bok, drektig med alvor. Morens selvmord skjer igjen og igjen gjennom de 79 sidene, det er forferdelig, forbløffende godt.»
Karin Haugen, Klassekampen – Årets beste bøker 2020

«Karoline Brændjord debuterer i høst med diktsamlingen Jeg vil våkne til verden, som er en virkelig åpenbaring av en bok. [...] Det er noe barokt og overskuddspreget over samlingens store variasjon i form og tone. Mange av diktene er umiddelbart forståelige, andre er gåtefulle, men de er skrevet med en nødvendighet og autoritet som gjør at de fremstår glassklare og sanne, omtrent slik religiøse tekster kan gjøre det. [...] Jeg får lyst til å utbryte ‘Vi har fått en ny dikter i Norge!’, slik Inger Hagerup gjorde etter å ha lest Gunvor Hofmos debutsamling Jeg vil hjem til menneskene i 1946. Hun var ‘grepet, rystet, betatt’ av diktene. Karoline Brændjord har skrevet en usedvanlig god debutsamling som også sørger over et tap, om enn i en annen tid, mot en helt annen kontekst. Dette er ikke like himmelropende politisk, men i høyeste grad eksistensielt. Jeg vil våkne til verden er en modig og medrivende debut, og en opplagt kandidat til Tarjei Vesaas’ debutantpris.»
Cathrine Strøm, Klassekampen

«Det här är en sensationellt bra diktsamling. [...] Brændjords bok är så vacker, så fantasifull, och så sann – sann både mot verkligheten och mot diktjaget självt, alltså mot det äkta i detta diktjags inre. Det är en undersökning av sorgens natur, och som sådan fungerar den vägledande för var och en som läser. Det blir då inte enbart hennes egen sorg, utan allas vår gemensamma sorg, och en hjälp för att klara det här livet som vi har blivit tilldelade. Eftersom sorgen inte är enkel: 'Dagen hun dødde ble jeg nummen [bedövad]. Jeg husker jeg tenkte: Hun er død. En dag kommer sorgen til å bli levende.'
Så vad gör man? Man lever vidare, helt enkelt. Karoline Brændjord har skrivit en bok för 2020 och för många många år framåt. Det är en bok som är lika tung som den är lätt, och som lyfter likt endast den riktiga litteraturen förmår, om det är på änglavingar eller annat kan vi låta vara osagt.»
Björn Kohlström, Bernur

«Her er det et bemerkelsesverdig estetisk mot i utforskningen av sorgens nådeløse grep om hjerte, sjel og tanker, og slik en åndskraft som lar oss få slippe splittelsen mellom ånd og natur. [...] Diktene står også suverent alene, for Karoline Brændjord har et krystallklart diktertalent.»
Freddy Fjellheim, Vårt Land

«Debutant Karoline Brændjord skriver klart og rørende om selvmord i diktsamlinga Jeg vil våkne til verden. […] Det er en sjeldent tilgjengelig diktsamling, som unngår å bli for enkel eller banal. Dette er kanskje den mest slående diktsamlinga jeg har lest. […] Den er ikke-kryptisk, tankevekkende og rørende. En glimrende leseropplevelse.»
Geir Bergersen Huse, Under Dusken

[score] «Karoline Brændjord påtar seg en ekstremt vanskelig oppgave – og lykkes svært godt.»
Kurt Sweeney, Dagbladet

«Jeg vil våkne til verden er en virkelig åpenbaring av en bok. Det er noe barokt og overskuddspreget over samlingens store variasjon i form og tone. Mange av diktene er umiddelbart forståelige, andre er gåtefulle, men de er skrevet med en nødvendighet og autoritet som gjør at de fremstår glassklare og sanne, omtrent slik religiøse tekster kan gjøre det. Jeg får lyst til å utbryte 'Vi har fått en ny dikter i Norge!'»
Cathrine Strøm, Klassekampen – Månedens beste bok

«Diktdebuten til Karoline Brændjord er, på fleire vis, uhyre sterk. [...] Trass i den ekstreme erfaringa som ligg i botn, ber ikkje dikta på aggresjon, bebreiding eller harme. Talen i dikta er snarare mild, nådig, forsonleg og undrande. Det er eit sterkt sanselege driv i eit poetisk språk som festar seg og gleder seg ved det konkrete.»
Sindre Ekrheim, Humbaba – Årets beste diktbøker 2020

«Diktdebutanten Karoline Brændjord skriver uforferdet, vakkert og rammende om å finne fotfeste etter en mors selvmord. [...] Brændjord besitter en imponerende evne til å omskape en personlig erfaring, som vi nærmest er nødt til å anta at denne boken bygger på, til litteratur. [...] Brændjords poetiske register er med andre ord stort; hun skriver fryktløst og sikkert. Jeg vil våkne til verden kommer til å stå seg lenge.»
Katrine Heiberg, Morgenbladet

«En lysende litterær stemme.»
Anne Cathrine Straume, NRK 

«Imponerande diktdebut.»
Sindre Ekrheim, Humbaba

«Karoline Brændjords Jeg vil våkne til verden er en sterk debut og et sterkt stykke sorgarbeid. [...] Det er et blikk som stirrer ut på verden, men lengter 'hjem til et ansikt', og for leseren er det også en desperat ensomhet i møtet med versene. Det er som om jegets ansikt er vendt fra oss, og vi dras inn i blikket og utover mot fraværet. Ensomheten i denne fokaliseinga er en av bokas største styrker: Den inkluderer leseren i et slags samarbeid i sorgen – så kanskje fins det likevel en form for fohanding, eller til og med forsoning, i linjene?»
Sigrid E. Strømmen, Bokvennen Litterær Avis

«Fabelaktig diktdebut! [...] Det er mye sorg i denne samlingen, men det er også en lengsel som er meget sterk og som er til å ta og føle på. Dette var en utrolig sterk og medrivende diktsamling og jeg ser frem til mer fra forfatteren i fremtiden. [...] Anbefales på det sterkeste!»
Beathe Solberg, Beathes bibliotek

«Karoline Brændjords debut slår gnister. Fortellingen er nær, men universell. Naturlig, men naturstridig. Vond, men håpefull. Trassig, men forsonende. Komplekst og mangefasettert som naturen, livet, oss selv og våre relasjoner.»
Eli R. Gjengstø, Elikkens bokhylle

«Dette er noe så forbløffende fantastisk som en diktsamling med glød, humør og optimisme trass det tunge temaet som selvmord i nærmeste familie er. [...] Rett og slett en fantastisk litterær stemme. Anbefales!»
Marianne Søiland, Ebokhylla mi

«Selv om det er en trist og sår smertefull bok, så er det så vakkert skrevet at det er en fryd å lese.»
Anita Ness, Artemisias verden

«Det er ikke tvil om at denne diktsamlingen kan ta pusten fra enhver.»
Tine Sundal, Tine sin blogg

«Det var längesen jag läste en diktsamling med ett så noggrant, vackert och finkänsligt uttryck. Alla ord ligger på sin plats, det finns ingen överflödighet, det krävs inte. Jag hoppas innerligt att vi får se Karoline Brændjord på utgivningslistorna snart igen.»
Esther Arndtzén, Lundagård

«Så har Brændjords bok under det år som gått mer och mer framstått som en värdefull bok, en klenod, men också som en talisman: något att vända sig till i de bistra timmarna, som en hoppfull ingivelse att saker kan bli om inte bättre så åtminstone annorlunda. Bra litteratur överger dig inte.»
Björn Kohlström, Bernur