• Bjørn Aagenæs (red.)

Logg 12. mars – 1. mai 2020

Litteratur fra en pandemi - antologi

12. mars 2020 ble store deler av Norge stengt. Kolon forlag ønsket å dokumentere deler av virkningene av covid-19-viruset gjennom å undersøke hva Kolons forfattere skrev og tenkte på under det som for tiden er kjent som «koronapandemiens første fase» – for nåtiden og ettertiden. Alle forlagets forfattere ble invitert til å levere et skjønn- eller saklitterært bidrag til en antologi med arbeidstittelen Logg 12. mars–1. mai 2020.

Bidragene i antologien er høyst ulike og spenner fra dagboknotater, via noveller og romanutdrag til dikt-parodier, essays og science fiction. Graden av korona-relevans varierer sterkt, fra høyst dystre betraktninger over virusets effekt til tekster der pandemien tilsynelatende ikke har noen rolle.

 

Forfatterne som bidrar i antologien:

Kjersti Anfinnsen, Line Berg, Thomas Marco Blatt, Bjørn Bottolvs, Majken van Bruggen, Karoline Brændjord, Pedro Carmona-Alvarez, Caroline Ugelstad Elnæs, Jørgen Gunnerud, Henning Hagerup, Jonny Halberg, Katrine Heiberg, Finn Iunker, Cecilie Løveid, Kari Løvaas, Sonja Nyegaard, Tommy Olsson, Steinar Opstad, Yngve Pedersen, Kjersti Rorgemoen, Runa Borch Skolseg, Einar Stenseng, Julie Stokkendal, Jørn H. Sværen, Stein Sørensen, Gunnhild Øyehaug, Olav R. Øyehaug, Fatou Åsbakk.

Om Logg 12. mars – 1. mai 2020

«Kolon forlag lanserte et smartere prosjekt med enkle rammer som krav til forfatterne. Logg 12. mars til 1. mai skulle være skjønnlitterære bidrag og skrevet i løpet av pandemiens tidligste uker. Antologien bærer preg av bearbeidede tekster i en tiltalende miks av fiksjon og mer sakspregete innfallsvinkler, og enkelte fremhever grensene mellom nåtidsvirkelighet og fiksjon på en fin måte.»
Astrid Fosvold, Vårt Land

«Fantasien får råde grunnen i Logg, og de beste bidragene gir leseren ville koronatanker.»
Ingunn Økland, Aftenposten