Skapelsens sukk og klage

Et bestiarium

I Skapelsens sukk og klage reflekterer Kari Løvaas over menneskets selvforståelse som skapt og skapende, og som både mer opphøyd og mer fordervet enn andre skapninger. Bokessayet tar form av et «bestiarium» av omsorgsfulle lesninger og dristige assosiasjonssprang, som omfatter en mengde mytiske og litterære dyr og skikkelser. 

I denne første delen av bestiariet befinner vi oss midt i det landskapet der Selma Lagerlöf i sin tid diktet fram en av de mest bevegende skikkelsene i svensk litteratur: Keiseren av Portugalia, en värmlandsk kong Lear. For Løvaas, som har en sønn med Downs syndrom, blir Lagerlöf med sin narrekonge en av flere veivisere i retning av en utopi: et samfunn der menneskedannelse ikke handler om sortering og perfeksjonering, en fortelling om beskyttelse som bygger på tillit, ikke frykt. Blant de øvrige veiviserne kan nevnes: Walter Benjamin, Karin Boye, Lars Ahlin, Paul Celan, Lars Amund Vaage og Kerstin Ekman. 

Dette er bind 1. Bind 2 planlegges utgitt våren 2023.

Om Skapelsens sukk og klage

«Hva er det som gjør mennesker til mennesker? På vandring og undring i de värmlandske skoger, med litteraturen, historien og sine egne barn, tar Kari Løvaas oss med inn i dette – hva skal man si – grunnleggende og uutgrunnelige spørsmålet. Løvaas har skrevet en doktorgradsavhandling om skapelse, fall- og kallsfortellinger i litteraturen. I Skapelsens sukk og klage – en essayistisk bearbeidelse av stoffet – får de religiøse grunnfortellingene om menneskets plass, berettigelse og lidelse på jorden klinge sammen med et rikt repertoar av eldre og nyere forfatterskap. En bok å vende tilbake til.».
Anna Kvam, Stavanger Aftenblad – Årets beste bøker

«Hva er menneskeverd? Løvaas’ ­personlige essay ser til forfattere som Selma Lagerlöf og Paul Celan, på utfordrende og stimulerende vis.» 
Elise Winterthun, Klassekampen - årets beste bøker

«Et mangeartet oppgjør med mishandling, tortur og makt­fullkommenhet, også som kri­tikk av kapitalismens menneskeforakt.»
Freddy Fjellheim, Vårt Land – årets bokfavoritter

«Med sin andre bok i sjangeren står Kari Løvaas fram som en av Norges beste og mest avanserte essayister. I en personlig stil, med omfattende referanser til litteratur og filosofi, formidler hun smerte og klokskap, sett fra dagligliv i Värmland.»
Tom Egil Hverven, Klassekampen 

«Med sin andre bok i sjangeren står Kari Løvaas fram som en av Norges beste og mest avanserte essayister. I en personlig stil, med referanser til litteratur og filosofi, formidler hun smerte og klokskap, sett fra dagligliv i Värmland. Essayene kretser om menneskets fornuft og galskap i omgang med naturen. Løvaas’ sønn August har Downs syndrom, og hun minner om en alvorlig konsekvens av endringer i bioteknologiloven: Ved at kvinner får rett til å vite og rett til å slippe å føde barn med utviklingsavvik, forandres vår forståelse av det å være foreldre fra å være skjebne til å bli et valg. Hva gjør det med selvfølelsen til dem som velger å bære fram barn som August?»
Tom Egil Hverven, Klassekampen - månedens bøker

«Når Løvaas på mesterlig vis samler trådene og fletter lesningen av blant annet King Lear, jødisk mystisisme og poeten Paul Celan til en troserklæring om litteraturens vitnefunksjon, forløses også bokas kapitalismekritikk. Det handler om 'en uendelig revolt', men også om alle de falske verdiene 'som legitimerer og bortrasjonaliserer uretten'».
Freddy Fjellheim, Vårt Land

«Enda viktigere for boken er landskapet i Värmland, hvor torpstuene og skogene er inngrodd med Lagerlöfs litteratur. Det er her Løvaas bor, og det er i skildringene av dagliglivet herfra boken får fot og hever seg godt over den gjengse essayistikk. Evnen til å skape stemninger og følelsesmessige svingninger er en roman­forfatter, for ikke å si en Mozart, verdig.»
Frode Johansen Riopelle, Morgenbladet

«Kari Løvaas tenker høyt, bredt og tidvis litt sprikende om menneskets verdighet. [...] Det er i tenkningen om de aller tyngste temaene at disse essayene står sterkest på egne bein. Her blir teksten iblant stående og dirre i sin egen rett.»
Tora Ask Fossen, BLA

«Et inspirerende forsvarsskrift for menneskets verdighet. [...] Essayet er blitt både tankevekkende og følsomt. Løvaas skriver personlig og selvbiografisk.»
Atle Christiansen, Aftenposten. 

«Som helhet är det här en inträngande bok som tillvaratar essäns privilegium att ställa frågor och söka efter nya infallsvinklar på gamla problem. Det är lärt men också lättsamt, och hela tiden ligger fokus på att inge förhoppningar, att söka efter möjligheter.»
Björn Kohlström, Bernur

«Det er nesten ikke til å tro at det utenfor akademia blir gitt ut en bok som er så reflektert, ettertenksom og velskrevet som dette essayet av Kari Løvaas. Det tar oss med til eksistensens grunnvilkår og stiller spørsmål om hva et menneske er, for så å lete etter forsøksvise svar i denne første delen av et større arbeid.»
Hans H. Skei, Nordisk Tidskrift