Kamerat livet

En samtalebok med Kaja Schjerven Mollerin og Cecilie Løveid

Cecilie Løveid fyller 70 år 21. august 2021, og i den anledning har vi bedt litteraturkritiker og forfatter Kaja Schjerven Mollerin lage en samtalebok med jubilanten. Samtalene i Kamerat livet går igjennom Cecilie Løveids liv, lesning og litteratur, fra 1968 til i dag. Løveid har eksellert innen de fleste hovedsjangrene, og boka vil også kunne fortelle mye om emner som utviklingen av nyere norsk dramatikk, 70-tallets kunstroman og moderne diktning (både politisk og personlig). Dessuten gir boka et viktig bidrag til kampen for likestilling i Norge ettersom flere av Løveids verker har en klar feministisk innsikt.

Kamerat livet er et forsøk på å avdekke det vi kan kalle «det løveidske», som løper gjennom alle Løveids verker, og som er en enestående fusjon av kunst, poesi, politikk, privatliv, problemer og humor.

Om Kamerat livet

«Det här är en utmärkt introduktion till en av vårt grannlands mest spännande författare, och det vore utmärkt också om det fanns fler översättningar att tillgå. I boken diskuterar Løveid med Schjerven Mollerin på lika villkor om hur tillfälligheterna styr våra liv, men det blir också ett samtal om mode, psykisk ohälsa, om sorg, om jämställdhet, om skratt, om missförhållanden. Olika ingångar prövas, och man hamnar på intressanta ställen.»
Björn Kohlström, Bernur

«[…] ein engasjert samtale om livet og litteraturen mellom to skriveføre og kloke forfattarar.»
Rolf Nøtvik Jakobsen, Vårt Land

«Gjennom varme og uformelle samtaler nøster Cecilie Løveid opp et langt liv fullt av litteratur og tilfeldigheter.»
Johannes Grytnes, Bergens Tidende

«I den nye samtaleboken Kamerat livet, der kritiker Kaja Schjerven Mollerin diskuterer litteratur, liv og levnet med jubilanten, biter jeg meg da også merke i at Løveid selv bejaer det stiliserte ved litteraturen og teateret, samtidig som hun fremhever betydningen av «tilfeldighetenes spill», både i liv og tekst. ‘[I] teateret er alt kunst og kunstig, og skal være det’, sier hun, men samtidig har alle dikt «sitt mysterium», de ‘må ikke gå opp som et regnestykke’. Dette skjæringspunktet, som Mollerin i boken kaller en «produktiv motsetning» mellom ‘fascinasjonen for tilfeldigheten’ og ‘gleden ved mønstrene’, fremstår essensielt i Løveids tenkning om skapelse. Dobbeltheten viser seg ikke minst i hennes foretrukne metode. Løveid sanker stoff fra alle mulige kilder. I de seneste bøkene låner hun særlig fra kunsthistorien, og støper det dokumentariske om til noe eget. Skjønt ord som ‘poetikk’ egentlig er Kamerat livet fremmed – i likhet med Løveids tekster er boken upretensiøs og springende – fremstår samtalen mest skarpsindig der Løveid formulerer seg om arbeidet.»
Carina Elisabeth Beddari, Morgenbladet

«Og slik er denne samtaleboken om Cecilie Løveids liv og litteratur: De snakker om det som ligger lengst fremme i bevisstheten, og så hekter historien, litteraturen og det levde livet seg på underveis. Løselig organisert rundt kronologien i Løveids liv og forfatterskap – og med små innstikk av kronologien i samtalene selv – gjør dette Kamerat livet til en sjarmerende, levende og litt rotete bok, full av innfall og betroelser, spontane avstikkere, fortellinger og refleksjoner.»
Eirik Vassenden, Klassekampen

«Jeg likte godt å lese om oppveksten, forholdet til familien, og skriveprosessen og forfatterskapet hennes gjennom livet.»
Anita Ness, Artemisias verden

«Er du interessert i kunst, litteratur og historie, så er denne samtaleboken med Cecilie Løveid absolutt noe å ta en titt på.»
Tine Sundal, Tine sin blogg 

«Kamerat livet har et skarpt blikk for sammenhengen mellom Løveids liv og hennes skriving. Den viser oss hvordan et menneske kan ta seg fram i verden gjennom trang og evne til skaping, og gir fascinerende innblikk i Løveids oppslukte arbeidsmetode.»
Katrine Heiberg, Krabben, tidsskrift for poesikritikk

«Bedre kamerat skal du lete lenge etter. Fikk boka på fredag og er trekvart igjennom, for jeg har tvunget meg til å pause. Slik forlenges fryden. En sinnssvakt godt sammenføyd samtalebok, med innholdsmettede avsnitt som flyter lett som dun, og selv om jeg har kjent deg i snart førti år og lest deg enda lenger, er det mye nytt å lære. Ujålete, lavmælt, en herlig lesefrukt jeg håper mange vil plukke. Det er bare å gratulere varmt.»
Øyvind Berg

«Det er godt gjort hvordan samtaleformatet i boken mestrer kunststykket å vise fram mulige forbindelseslinjer mellom liv og tekst uten å la Løveids biografi bli en autoritær og endelig forklaringsmodell for verkene hennes.»
Judith Dybendal, Scenekunst