Saltstøttens sønn

Roman

En by i ørkenen rammes av en himmelsendt straff, som gjør de fleste innbyggerne om til saltstøtter. En mor og hennes sønn er de eneste overlevende, og på sin søken etter barnets far må de ta seg frem i en verden som rykker stadig nærmere ødeleggelse.

Saltstøttens sønn er en historie om tap og forsoning, selvoppofrelse og jakten på en bortkommen far. Romanen er skrevet i et enkelt og klart språk som blander gammeltestamentlig realisme, elementer av modernitet og psykedelisk fantasteri – konkret, brutalt, vakkert og lekent.

 

Om Saltstøttens sønn

❤️❤️❤️❤️❤️ «Berge har skrevet en ambisiøs roman, som blander omskrevne gammeltestamentlige myter med reiseroman, absurde opptrinn og apokalyptisk realisme. […] Carl Henrik Berge har skrevet en usedvanlig lovende debut. […] I tillegg kan en spore litterære forbindelser til moderne forfattere som Franz Kafka, Gabriel García Márquez og Karl Ove Knausgård. Ikke minst Cormac McCarthys The Road ser ut til å være et forbilde.»  
Erlend Liisberg, Bergens Tidende

[score] «Saltstøttens sønn er en krevende tekst med stort tolkningsrom. Berge er en språkbevisst og stilsikker forfatter som utfordrer litteraturens oppleste og vedtatte sannheter, slår hull på forestillingen om hva skjønnlitteratur er, kan og bør være, og vil antakelig også være blant kandidatene når årets debutantpriser skal deles ut.»
Sigmund Jensen, Stavanger Aftenblad

«Fortellingen består av korte tablå fortalt med et lakonisk og brutalt, men likevel poetisk – og særs billedrikt – språk. Et skip nattestid beskrives for eksempel slik: 'Det skurte dekket minnet om et kistelokk. Halvmånen lignet et lysende foster.' Språket skinner, det er ordknapt, men svært konsist. Bilder som dette sitter fortsatt igjen: 'En kvinne holdt innvollene sine på plass som en bylt skittentøy.' Det er grøsselig hvor godt jeg ser det for meg.»    
Ruben Ræder, Klassekampen 

«Saltstøttens sønn er ein språkleg fest og ein særprega bildekavalkade. Få kan gjere Berge det etter.»
Marta Norheim, NRK

«Jeg tenkte flere ganger på Juan Rulfos briljante Pedro Páramo da jeg leste Berges bok. […] Men først og fremst er Saltstøttens sønn en bok som bare er seg selv, og som stadig overrasker. […] Boka er altfor kort! Jeg ville lese mer. Nå sitter jeg i stedet her og gleder meg til Berges neste bok.»
Maria Birkeland Olerud, Vårt Land

«Hvor mye av fortiden må vi slippe for å finne vår plass i en ny verden? På foruroligende og ypperlig vis søker Carl Henrik Berge svar i sin debutroman. […] 
Like viktig som språkføringen er det hvordan mytene – om sivilisasjonens skjørhet, Guds dom og straff – ikke kun er et tilstivnet allegorisk lag rundt forfatterens egen beretning. Som del av familiefabelen fordreier Berge de bibelske grunnfortellingene inn sin egen fiktive struktur. Dermed må også leseren stille seg spørsmålet, som rammer inn sønnens reise i en omkalfatret verden: Er det levende mennesker, gjenstander, eller selve ordet som binder sammen det som ligger bak oss, med det som skal komme? 
Om forsøket på å fastholde forbindelser til fortiden dominerer hele livsløpet, så kan nye relasjoner forvitre. Og den problemstillingen utforskes kyndig gjennom sønnens reise i stadig nye landskap – dystopiske og utopiske – underveis og etter at katastrofen rammer. Romanen viser, uten at undergangen forskjønnes, hvordan fremtiden kan ligge i kim på både skremmende og vakre steder – steder som fortjener å stifte bekjentskap med mange lesere.»
Anna Kvam, Morgenbladet 

«Carl Henrik Berge har levert ein original, språksterk, historie- og sjangermedviten debutroman som krev sin lesar, men som er eit utsøkt stykke arbeid.»
Ingvild Bræin, Dag og Tid

«Saltstøttens sønn er på mange måter en roman om ødeleggelse og tap av retning. Hvor enn historien tar veien, truer apokalypsen, og på elegant vis får Berge frem rådvillheten som oppstår idet samfunn går i grus. [...] For meg er det noe forfriskende med den før-moderne litteraturens mangel på psykologisering. Det skaper mektige fortellinger, hvor tilsynelatende arbitrære handlingsmønstre og det nærmest primale følelsesregisteret gjør at tekstene hele tiden fremstår fulle av energi, overraskelser og tung betydning. [...] Berge skriver ofte frem situasjoner som er slående og megetsigende med sine presise og tungt ladete setninger, som både er deskriptive og gåtefulle. Han har også et talent for å skrive dialoger […]. En roman som Saltstøttens sønn ber om å bli lest allegorisk, og for den litterære detektiv finnes det åpenbart mye her som kan tolkes i lys av klimakrise, flyktningkrise og politisk krise. Men ingenting av dette går helt opp – og takk gud med liten g for det. Det er befriende at Berge ikke bruker mytene for å «belyse vår tid» på en 1:1-måte, men heller utforsker skyld, straff, destruksjon – men også håp – som eksistensielle fenomener. Det slående med mottakelsen av denne debutromanen er ikke at kritikerne har vært positive, men at deres lesninger i mine øyne har vært veldig gode.»
Eirik Riis Mossefin, BLA

«En kort, lettlest og inspirert roman fra debutanten, som skiller seg klart ut blant årets ferske titler. […] Anbefales!»
Littkritikk

«Saltstøttens sønn är en roman som blir spännande inte genom sina starka effekter: det är en lågmält pulserande spänning som driver berättelsen framåt, och det är oavbrutet fascinerande att läsa denna koncentrerade skräckberättelse. Jag måste säga att jag blev positivt överraskad, hade väntat mig en ordinär postapokalyps, men fick en dramatisk och originell historia, berättad på ett nedtonat men distinkt språk som har vissa beröringspunkter med Jon Fosses estetik.
    Men det är också imponerande att läsa en debut som är så här ambitiöst välskriven, där orden saknar barlast. Med tanke på den debatt som nyligen fördes här, där aspirerande författare anmodades få panik om de inte debuterat innan de fyllt 25 – kolla här, en 30-årig debutant som på flera sätt sopar banan med mycket av den svenska debutantutgivningen, just genom att vara så välskriven. Trots att den förhåller sig nära en klyschig genre – postapokalypsen – lyckas den vara modig, originell och självständig.»  
Björn Kohlström, Bernur

«Carl Henrik Berges forhistoriske verden er grusom, brutal og infernalsk, men den inneholder også små spor av skjønnhet og godhet.»    
Mathias Basma Moen, Universitas