Utskudd

Noveller

Vinner av Subjektprisen 2022!

Menneskene i Majken van Bruggens nye noveller befinner seg i utkanten av samfunnet, de kan kalles den tause majoritet eller de usynlige. I Utskudd handler det for eksempel om barn fra dysfunksjonelle familier, gamle og ensomme, og folk som har kjørt seg fast i stivnede relasjoner – alle kjenner de på utenforskap.

Sympatien i Utskudd ligger konsekvent hos karakterene som strever med å finne en plass i en verden som tilsynelatende ikke har rom for dem. Novellene er rå og usentimentale, og skrevet i et skarpt og korthugd språk, som gjør at skildringene av menneskene blir direkte, ekte og ømme.

Om Utskudd

«Majken van Bruggen er flink til å porsjonere ut informasjon om sine personer: hvem de er og på hvilken måte de forflytter seg ut av fellesskapet. For det er nettopp en slik bevegelse som er gjennomgangstema for historiene i denne samlingen: Mennesker som er blir eller er blitt utskudd. Enten ved egne valg, eller at de bare gradvis er blitt parkert i periferien. På denne måten lar hun leseren ta del i usikkerheten som omgir dem, via trivielle hendelser og relasjoner. Språket flyter svært godt, og van Bruggen unngår å uttvære eller utmale novellenes poeng. Leseren dras man ned på rollefigurenes nivå. Usikkerhet, utenforskap og begjær skildres med en presisjon og observasjonsevne som gjør alt svært gjenkjennelig.»
Fra juryens begrunnelse for tildeling av Subjektprisen 2022

«Her er ingen uskuldige og ingen totalt håplause. Dei har bagasje, dei har begjær, dei har urealistiske draumar. Men dei fleste prøver. Og å skru ned forventningane er ikkje det same som å gje opp. Få greier å utlevere personane sine så rått og så ømt på same tid som Majken van Bruggen.»
Marta Norheim, NRK

[score] «Flott samling skarpskårne noveller. [...] Majken van Bruggen skildrer utenforskap og begjær med en presisjon og observasjonsevne som gjør alt svært gjenkjennelig.» 
Kjetil Korslund, Subjekt

«Majken van Bruggens noveller er gode på ein vond måte.»
Oddmund Hagen, Dag og Tid

«[...] forteljingane er ofte prega av ei nyansert varme overfor figurane, utan at det blir sentimentalt.»
Leif Tore Sædberg, Stavanger Aftenblad

«Stillest vann har dypest grunn er det noe som heter. Jeg føler dette uttrykket betegner Majken van Bruggens urovekkende og like formidable novellesamling Utskudd på to plan. Karakterene i novellene deler en felles skjebne helt i bunn: De står helt på kanten av samfunnet, og ingen ser. For det andre er historiene brettet ut i et så presist og uanstrengt og ekte og likevel sprakende språk. Det er ufattelig mye kraft i de enkle vendingene, og livssituasjonene i novellene er ubehagelig påtakelige. […] Anbefales!»
Joakim Tjøstheim, Litteraturviteren

[score] «Majken van Bruggen har et nydelig og godt språk og hun formidler på en heller usentimental måte, på grensen til rått enkelte ganger. Likevel blir jeg som leser helt satt ut av det som står, man er nesten nødt til å la seg bevege for hun skildrer noe som skjer ute i samfunnet vårt hver eneste dag. […] En aldeles nydelig novellesamling som jeg anbefaler på det varmeste!»
Beathe Solberg, Beathes bibliotek