Hjemsøkelser

Et bestiarium II

Nominert til Kritikerprisen 2023!

Kari Løvaas’ Hjemsøkelser. Et bestiarium II er en frittstående oppfølger til essaysamlingen Skapelsens sukk og klage, som fikk svært positiv omtale da den utkom i 2022. I Hjemsøkelser fortsetter Løvaas sin undersøkelse av hvordan syndefallsfortellingen har satt spor i vår kulturelle bevissthet. Er fortellingen om utdrivelse og himmelsk hjemlengsel forbeholdt mennesker, spør hun, og i forlengelsen av det: Skapninger som ikke kan gjenkjennes som menneskelige, kan de krenkes i det uendelige? Kari Løvaas beveger seg uhindret mellom personlige betraktninger og lesninger av filosofiske og litterære klassikere og kuriosa. Via forfattere som Rainer Maria Rilke, Kerstin Ekman, Torgny Lindgren, Aksel Sandemose, John M. Coetzee, Mary Shelley og Paul Celan lar Løvaas seg hjemsøke av dyr og syndebukker med og uten horn, og av golemer, mannslinger og monstre, som Kafkas apen Rødepetter og Thomas Hobbes’ Leviatan.

Om Hjemsøkelser

«… et særdeles gjennomarbeidet stykke essayistikk, i øverste sjikt innen sjangeren på norsk. Boka skildrer ulike former for hjemsøkelser, særlig en dødsdrift 'som kaller seg Framskritt'. Den eksisterer ikke bare i kunsten, men gjennomsyrer kapitalistiske samfunn, bygd på ideen om varig vekst.»
Tom Egil Hverven, Klassekampen

«Prosjektet er imponerende empatisk; essays om størrelser som Heidegger, Freud og Kafka preges som oftest av intellektuell cool, men Løvaas tenker varmt om menneskeheten, dyrene og hele Guds skaperverk.»  
William S. Mørch, BLA

«Løvaas undersøker forholdet mellom menneske og dyr, gjennom myter og litteratur. Bestiarium-serien er en sjelden blomst i norsk essayflora.»    
Elise Winterthun, Klassekampen – årets beste bøker

«Fjorårets del én av essaysamlingen Et bestiarium var en stor leseropplevelse. I høst kom del to Hjemsøkelser. Den lever opp til forventningene. Kari Løvaas’ ambisiøse essayistikk stiller fortsatt store krav til leseren, men så blir en også belønnet: forfatteren går aldri utenom bøygen, men gyver løs med nysgjerrighet, tvil og tålmodighet på vanskelige spørsmål om hvordan vi skal forstå det menneskelige artsfellesskapet i en tid hvor livsformene vi deler planeten med utarmes (på grunn av oss). Hun ber leseren tørre å følge henne i undersøkelsen av hva og hvem som ikke får plass i vår kulturs fortellinger om å høre til og ha et hjem. Det er et modig prosjekt.»    
Anna Kvam, Stavanger Aftenblad – Årets beste bøker

«I Hjemsøkelser. Et bestiarium II vandrer Kari Løvaas gjennom litteraturens skog uten kart, slik gode essayister gjerne gjør. På veien stiller hun de store spørsmålene. Hva er det som utgjør hvert enkelt menneskes verdi? Hva er meningen med å være her, den korte stunden vi er på jorden? Hvordan henger vår væren sammen med de andre skapningene rundt oss? […] Den store litteraturen rommer flere sannheter samtidig. Kunsten ånder liv, ikke avmakt. Kari Løvaas puster liv inn i litteraturen – og livet – på sine frie vandringer. Leseren blir stående igjen – skjerpet og oppstemt.»
Fra juryens begrunnelse, nominasjon til Kritikerprisen 2023