Dikt 2003-2023

Dikt

Dikt 2003-2023 inneholder Vemund Solheim Ådlands seks utgitte diktsamlinger, fra debutboka Sep pran ek (2003) til og med forfatterens foreløpig siste utgivelse Årsol (2019). Dessuten utgir vi også det lange prosadiktet «Da» fra antologien Gruppe 10 og to enlinjersdikt (monostika) som et tillegg. Vemund Solheim Ådlands dikt er preget av språklig minimalisme, noen steder på grensen til det ikke-semantiske. Diktene er likefullt påfallende musikalske, med en særegen ømhet for språklig rytme, klang og lydlighet. I det som kan fremstå som et skadet språk fortelles mørke, og kanskje vakre historier. Det dreier seg blant annet om sex, kroppslig oppløsning, mareritt, menneskelig skjørhet, et mulig dødsfall og om en potensielt ny skjønnhet.

Carina Elisabeth Beddari har skrevet etterord til denne utgaven.