Tavler og bud

Dikt

Tavler og bud er en diktsamling med sterke episke drag. Den kan leses som en lang lyrisk fortelling om oppvekst, forholdet mellom foreldre og barn og søsken imellom, rammet inn av natur og landskapsskildringer.

Det som skaper de lange episke trådene i denne diktsamlingen, er det billedlige universet eller rammeverket som Steinar Opstad spenner opp. Innenfor dette universet skriver han pregnante enkeltdikt, dikt som uroer og berører og som peker langt utover den fortellende rammen han har gitt samlingen.

Om Tavler og bud

«Dette er stikkordsmessige antydninger til en diktsamling som allerede i form av debutsamling er usedvanlig rik og utfordrende. Her forenes dyp personlig følelsesskjørt uttrykk med original billedskapende evne, med musikalitet og rytme.»
Knut Ødegård, Aftenposten

«Opstad står med denne debuten fram som ein svært moden og reflektert lyrikar. Han meistrar handverket på ein imponerande måte, han har noko personleg på hjartet, og han formidlar det i eit originalt og gjennomarbeidd billedspråk.»
Oddmund Hagen, Dag og Tid

«En liten sensasjon.
En fælt god bok, rett og slett. Direkte ubehagelig, direkte og vakker.»
Tore Renberg, Stavanger Aftenblad

«At Opstad smir stoffet sitt inn i et overbevisende og modent språklig og rytmisk uttrykk, gjør Tavler og bud til en særpreget og viktig diktsamling, ikke bare til debutant å være.»
Ingrid Nielsen, Bergens Tidende