Synsverk

Dikt

Steinar Opstad debuterte med diktsamlingen Tavler og bud i 1996. Sjelden har vel et kritikerkorps vært mer samstemt, og Opstad ble tildelt Tarjei Vesaas' debutantpris. Årets diktsamling er hans fjerde og er et nytt høydepunkt i forfatterskapet.

Steinar Opstad har en helt særegen stemme innen den unge norske lyrikken. Han skriver dikt med sterke episke drag og bygger et eget poetisk univers for hver utgivelse, og dette billedlige universet utdypes og forsterkes gjennom samlingen.

Synsverk er hovedbok i Lyrikklubben.

Om Synsverk

«Med denne samlingen blir Opstads allerede viktige forfatterskap enda tydeligere. Han reformulerer poetiske og religiøse begreper, han smadrer all tenkelig forbindelse mellom dikt og ånd, for så å gjenskape den, for eksempel idet han går tett inn mot bibelspråk, uten å bli besvergende troende.»
Tom Egil Hverven, Kulturnytt NRK P2

«Synsverk er Steinar Opstads fjerde diktsamling siden debuten med Tavler og bud i 1996, og etter min mening kan det ikke råde noen tvil om at han befester den posisjonen han oppnådde med de tre første bøkene: som en av de mest originale, særegne, overbevisende lyrikerne, ikke bare innenfor sin generasjon, men i Norge i det hele tatt for tiden.»
Henning Hagerup, Morgenbladet