Samle øksene inn for kvelden

Dikt

Samle øksene inn for kvelden er Steinar Opstads femte diktsamling. 

Steinar Opstad har en helt særegen stemme innen den unge, norske lyrikken. Han bygger et eget poetisk univers for hver utgivelse, og dette billedlige universet utdypes og forsterkes gjennom årets samling. I Samle øksene inn for kvelden dyrker Opstad en strammere poetisk form enn tidligere. Han gjennomfører tre strofer à fire linjer gjennom hele samlingen, og dette har gitt diktene en stor klarhet og pregnans.

Om Samle øksene inn for kvelden

«Opstads dikt kan være like fortærende som ild, like rammende som øks, både mot bibelspråk og dagligtale. Ingen under trettifem skriver slik på norsk.»
Tom Egil Hverven, NRK P2

«Opstad tydeliggjør sin posisjon, noen av diktene tilhører det beste som skrives i Norge i dag.»
Knut Ødegård, Aftenposten

«Stilen er kraftfull, skriftstedaktig fortettet og full av paradoksal innsikt som ofte utfordrer kristendommens dualistiske og pinefulle billedverden av frelse og fortapelse, mørke og lys, himmel og helvete, synd og salighet. Opstads reformuleringer er forfriskende og overraskende, men sjelden lettvinte.»
Arne Hugo Stølan, VG

«Gjennom hele samlingen balanserer Opstad på sitt umulige ståsted i spenningsfeltet mellom ånd og materie. Måten han kombinerer sitt finslipt tydelige språk med den tvetydige problematikken gir samlingen et preg av helhetlig nødvendighet.»
Simen Hagerup, Dagsavisen

«Steinar Opstad håndterer sitt poetiske språk som en gud - når vi nå først snakker i religiøse termer - og diktene hans er briljante konstruksjoner enhver norsk dikter kan misunne ham.»
Inger Marie Kjølstadmyr, Nationen

«Med en sjelden klarhet anvender han seg av et mystisk tilfang for å skrive vesentlige dikt om løgner og håp, i den verden vi lever i akkurat nå.»
Torunn Borge, Klassekampen

«Opstad befester nå sin posisjon som en av de aller ypperste poeter i sin generasjon.»
Eirik Lodén, Stavanger Aftenblad

«Stilt overfor en avlevering som Samle øksene inn for kvelden, kan en ikke nøye seg med å betrakte Opstad som et talent i en kommende generasjon av norsk poesi. Til det er verket hans for modent og hjemsøkt av livserfaring. Hans femte diktsamling bør kunne skrive mye om seg til brede sjikt i både norsk og nordisk lyrikk.»
Ole Andreas Sandberg, Hamar Arbeiderblad