Det jeg synger om er enkelt

Dikt i utvalg med etterord av Torunn Borge

Det jeg synger om er enkelt består av dikt fra alle de fem diktsamlingene Steinar Opstad har gitt ut, alt fra debutsamlingen Tavler og bud i 1996 til fjorårets kritikerroste diktsamling Samle øksene inn for kvelden. Opstad bygger et eget poetisk univers for hver utgivelse, og dette billedlige universet utdypes og forsterkes gjennom hver samling. I løpet av de ti årene det har gått siden han ga ut sin første bok, har Steinar Opstad etablert seg som en førende stemme blant norske poeter.

Etterordet er skrevet av Torunn Borge.

Om Det jeg synger om er enkelt

«Et godt utvalg av Steinar Opstads produksjon gir nye muligheter til å lese og fortolke enkeltdikt og utviklingslinjer i et av de mest særpregede forfatterskapene i norsk samtidspoesi. Opstads diktning fascinerer og utfordrer.»
Arne Hugo Stølan, VG

«Ypperlig bok for den som vil gjøre seg kjent med Opstads poesi.»
Sindre Ekrheim, Bergens Tidende

«Steinar Opstad har siden han debuterte for ti år siden, etablert seg som noe så sjeldent som en ung mester - noe dette tverrsnittet av hans fem diktsamlinger viser til fulle.»
Eirik Lodén, Stavanger Aftenblad

«Far-sønn-forholdet har stått sentralt hele veien, særlig i hans tidligste periode. Her står det jordiske; faren; den arbeidende bonden med sølete støvler som slår i stykker skjærereiret som ligger for nært huset - og den tilbaketrukne, (forut)seende og abstraherende poeten, sønnen av en annen sort som vil bryte odelsrekka, i et veldig spenningsforhold, skrevet om så intenst og godt at enkeltdikt står som stemplet i leserhjertet for alltid.»
Tora Ulstrup, Kommuniké