Nye linjer 1998

Årlig antologi

Årets utgave av Nye linjer inneholder dikt, noveller og korttekster av såvel etablerte som helt ferske forfattere. Gjennom årene er det mange forfattere som nettopp har hatt sine første ting på trykk i denne antologien. I år presenterer dessuten Ari Behn forfatteren Paul Bowles gjennom et mini-essay og intervju som han gjorde med Paul Bowles på hans 87-årsdag.

Andre bidragsytere til årets antologi er Inghill Johansen, Marianne O. Ulrichsen, Marta Camilla Wright, Bodil Cappelen, Trine Jørgensen, Sonja Nyegaard og Jonny Halberg.