Omslaget til Gruppe 10

Stort omslag

Heftet

Gruppe 10

Skjønnlitterær antologi

Gruppe 10 er en skjønnlitterær antologi med tekster av unge og halvunge samt sære og sjeldne forfattere som har det til felles at de er forbausende gode. Sjangermessig er de ulike, her er kriminalfortelling, kunstprosa, pornografi, dikt, collage og streit novelle - blant annet - og samlet sett er Gruppe 10 et gruppeportrett av en gjeng som ikke vil være gjeng, et fascinerende mangslungent bilde av fremtidens litteratur, som kanskje er i ferd med å sprenge seg opp fra undergrunnen.