The Answering Machine

(1994). A Text for a Theatre

The Answering Machine ble skrevet under et studieopphold i Amsterdam i 1994 og foreligger kun på engelsk.

I teksten opptrer en jeg-person, men hun eller han kan være flere. Vi kastes mellom reisebeskrivelser og referanser til logikk-faget, vitenskapsteoretiske spørsmål og problemer med å oppdra tenåringsjenter. Det handler kanskje om å erfare og å huske - og om umuligheten av begge deler.

The Answering Machine er en tett prosatekst, brutt opp av en rekke punktum, ofte ord for ord. Om det ikke var for undertittelen, «A Text for a Theatre», ville det ikke være noe som tilsa at teksten er ment å være akkurat det - en tekst for teater. Like fullt ble den, samme år som Iunker hadde skrevet teksten, iscenesatt for ti skuespillere av den amerikanske kult-regissøren John Jesurun, og som monolog av belgiske tg STAN og Frank Vercruyssen.