Litteraturfestivalen Bokstavelig Talt

Nils Christian Moe-Repstad er blant forfatterne som deltar på Litteraturfestivalen Bokstavelig talt på Bokhotellet Lyngørporten 4.-6. mai. Moe-Repstad skal blant annet lese nye dikt. Se arrangørens nettside for mer informasjon.