Bilde av Finn Iunker

Finn Iunker om Brecht på Blå

Finn Iunker skal snakke om Bertolt Brechts forfatterskap på Blå 17. mars kl 19. Han skal snakke med Johann Grip og Tora Optun , arrangør er Litteratur på Blå.