Finn Iunker om Brecht på Blå

Finn Iunker skal snakke om Bertolt Brechts forfatterskap på Blå 17. mars kl 19. Han skal snakke med Johann Grip og Tora Optun , arrangør er Litteratur på Blå.