Anne Helene Guddal på Festspillene

Anne Helene Guddal deltar på festspillene i Bergen. Hun skal ha opplesning og delta i seminar om Festpilldikter Øyvind Rimbereid. Dato: 22. og 23. mai.