Pris til Kjersti Rorgemoen

Kjersti Rorgemoen er nettopp tildelt Sokneprest Alfred Andersson-Ryssts pris for 2016! Prisen er på 10000 kroner og mye ære. Den deles ut under Det norske Samlagets årsmøte og går annethvert år til en yngre, lovende forfatter (og annethvert år til noen som har gjort en innsats for å styrke samfølelsen Norge og Island eller Norge og Færøyene.  I år er det forfatteren som blir premiert, og juryen gikk enstemmig inn for Kjersti Rorgemoen. Vi sier hipp hurra og tusen takk!