Kjersti Rorgemoen til Vinje

Kjersti Rorgemoen skal opptre på Litteraturdagene i Vinje. Hun skal bli intervjuet, lese opp fra sine verker og selv foreta et intervju. Litteraturdagene varer fra 26. til 28. august og finner sted ulike steder i Vinje kommune.