Rusetforelesninga

Endre Ruset holder forelesning om poesien, livet og språket, 3.mars kl 14.00, på Litteraturhuset i Oslo. Vi tror det blir klokt og inspirerende. Vel møtt!