Ingvild Lothe på Litteraturfestivalen STED!

Ingvild Lothe deltar i paneldebatt om litterære dyr og dyreetikk i regi av Litteraturfestivalen STED! Arrangementet finner sted på Hovedbiblioteket Deichman, Oslo, kl. 17 og er gratis. Vel møtt!