Steinar Opstad til Tromsø!

Steinar Opstad holder foredrag på Perspektivet Museum i Tromsø! Foredraget er en del av et poetikkseminar, og finner sted torsdag 6. desember kl. 19. Arrangementet er gratis og alle er velkommen!